Edukacja i sport
Studenci etnofilologii kaszubskiej

Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim. Takich studiów nie ma nigdzie indziej

Studenci etnofilologii kaszubskiej. Mat. prasowy UG
16.07.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
16.07.2021

Tylko na Uniwersytecie Gdańskim można studiować etnofilologię kaszubską. To unikatowy kierunek, który łączy praktyczną naukę języka kaszubskiego z poznawaniem literatury, kultury i historii naszego regionu. Jego absolwenci mogą znaleźć pracę w szkołach lub instytucjach kultury. Rejestracja kandydatów na nowy rok akademicki zakończy się 23 lipca 2021 r.

Etnofilologia kaszubska na Wydziale Filologicznym UG istnieje od 2014 r. Nauka na tym kierunku obejmuje 3 lata i prowadzona jest w trybie stacjonarnym.

Kaszubski nawet „od zera”

W programie studiów najważniejsze są praktyczna nauka języka kaszubskiego, a także poznanie kaszubskiej kultury i historii regionu.

– Uczymy kaszubskiego nawet „od zera”. Poznajemy tajemnice tego języka, czytamy kaszubską literaturę i teksty folklorystyczne – mówi dr Justyna Pomierska, przewodnicząca Rady programowej kierunku etnofilologia kaszubska. – Oprócz nauki w sali wykładowej odbywają się też zajęcia w terenie, aby „gadać” z rodzimymi użytkownikami języka, aby poznawać różne instytucje kultury i sytuacje społeczne, w których znajomość języka kaszubskiego jest potrzebna. Z uczelnią współpracują muzea, media i szkoły. Organizujemy spotkania z pisarzami i działaczami ruchu kaszubsko-pomorskiego – dodaje dr Pomierska.

Przez ostatnie lata udało się pozyskać dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dzięki którym wzbogacano ofertę kształcenia o wyjazdy studyjne, a nawet obozy językowo-naukowe.

Ścieżki nauki i dalszej kariery

Studenci mogą wybrać dwie ścieżki kształcenia. Są to specjalności: nauczycielska oraz język kaszubski w praktyce kulturowej.

– Kto chce zostać nauczycielem języka kaszubskiego i polskiego, ma zajęcia z psychologii pedagogiki i dydaktyki. Kto nie chce pracować w szkole, wybiera zajęcia z zakresu dziennikarstwa lub edytorstwa i uzupełnia je o praktyki w instytucjach kultury – informuje dr Pomierska.

Po ukończeniu studiów licencjackich można kontynuować naukę na studiach magisterskich, nie tylko na kierunkach filologicznych, ale także na kulturoznawstwie, etnologii, historii, pedagogice, socjologii, politologii, socjologii czy filozofii.

– Nasz absolwent może szukać zatrudnienia jako nauczyciel, dziennikarz w mediach lokalnych, pracownik domu kultury, animator życia społecznego, specjalista w urzędach administracji publicznej, edytor, korektor w redakcjach prasowych i wydawnictwach oraz w wielu innych zawodach, gdzie wymaga się znajomości języka kaszubskiego oraz rozbudowanych kompetencji społecznych – zaznacza dr Pomierska.

*  *  *

Rejestracja kandydatów na etnofilologię kaszubską na Uniwersytecie Gdańskim prowadzona jest do 23 lipca 2021 r. Cztery dni później pojawi się wstępna lista kandydatów, natomiast 4 sierpnia ogłoszona zostanie oficjalna lista osób przyjętych na studia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UG.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.