Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/6544dfed-2596-4038-b8fb-297f27d7456a-7.jpg ERASMUS+  zaprasza do składania wniosków – Programy i innowacje infrastrukturalne dla sportu masowego – EAC/S09/2020

ERASMUS+ zaprasza do składania wniosków – Programy i innowacje infrastrukturalne dla sportu masowego – EAC/S09/2020

Ogólnym celem tego działania jest umożliwienie organizacjom sportowym rozwoju i promowania nowych form uprawiania sportu i aktywności fizycznej poprzez dostosowanie infrastruktury lub oferty zajęć/programów sportowych.

Obejmuje to rozwijanie nowych form sportu i aktywności fizycznej, przekazywanie informacji na ich temat i na temat płynących z nich korzyści, a także tworzenia małych, rekreacyjnych obiektów sportowych.

Oczekiwane wyniki tego działania przygotowawczego obejmują:

  • dokonanie przeglądu i zdobycie większej wiedzy na temat nowych form uprawiania sportu i aktywności fizycznej;
  • działania i inicjatywy promujące nowe formy aktywności sportowej i aktywności fizycznej podejmowane przez różne podmioty, takie jak federacje, organizacje sportowe lub władze lokalne;
  • tworzenie małych, rekreacyjnych obiektów sportowych i dostosowanie obiektów już istniejących;
  • lepsze uwzględnienie nowych sposobów uprawiania sportu i aktywności fizycznej w istniejącej ofercie tradycyjnych federacji i organizacji sportowych;
  • większy udział młodych ludzi w sporcie.

Kwalifikują się jedynie wnioski złożone przez podmioty prawne mające siedzibę w państwach członkowskich UE

Wnioski mogą składać następujące podmioty (lista nie jest wyczerpująca i podana jest wyłącznie, jako przykład): europejskie lub krajowe federacje sportowe; organizacje nienastawione na zysk (prywatne lub publiczne); organy publiczne (krajowe, regionalne lub lokalne); organizacje międzynarodowe lub europejskie; kluby sportowe. Maksymalna kwota pojedynczej dotacji wynosi 650 000 EUR.

Wypełniony formularz należy złożyć przed dniem 1.07.2020 r. Więcej na stronie internetowej https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/grassroots-sport-infrastructure-innovation_en

Materiały w j. polskim TUTAJ

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.