Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/10/teacher-g733fdd3f8_1920.jpg Dziś święto nauczycieli i pracowników oświaty. Najważniejsze liczby dotyczące pedagogów [INFOGRAFIKA]

Dziś święto nauczycieli i pracowników oświaty. Najważniejsze liczby dotyczące pedagogów [INFOGRAFIKA]

Fot. Pixabay.com
14.10.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
14.10.2021

Na Dzień Edukacji Narodowej Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował dane dotyczące nauczycieli i szkół. Wynika z nich, że na Pomorzu zawód ten zdecydowanie częściej wybierają panie. A większość to nauczycielki dyplomowane. Z okazji święta życzenia nauczycielom złożył też marszałek województwa pomorskiego.

Infografika została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych za rok szkolny 2020/2021.

Ilu mamy pedagogów?

W województwie pomorskim zatrudnionych jest ponad 38 tys. nauczycieli. Dotyczy to wszystkich poziomów kształcenia: od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i policealne aż po uczelnie wyższe. W tym zawodzie zdecydowanie dominują panie, których jest ponad 77 proc. Najwięcej pedagogów, bo ponad 46 proc., pracuje w szkołach podstawowych, zaś najmniej w policealnych (0,6 proc.).

Dyplomowani czy kontraktowi?

Nauczyciele mogą otrzymać różne stopnie awansu zawodowego, które zależą m.in. od stażu pracy i osiągnieć. Warto podkreślić, że prawie 23 tys. z nich pracuje w miastach, a tylko niewiele ponad 9 tys. na wsiach. Bez względu na miejsce zatrudnienia, na Pomorzu zdecydowanie dominują nauczyciele dyplomowani (ok. 55 proc.) i kontraktowi (ok. 19 proc.). Najmniej, bo ok. 3 proc. wśród nauczycieli, stanowią stażyści, czyli osoby z najkrótszym stażem pracy.

Jakich szkół jest najwięcej?

W województwie pomorskim mamy prawie 3 tys. placówek wychowania przedszkolnego, szkół i uczelni. Naukę w nich pobiera prawie 502 tys. uczniów i studentów. Niewiele ponad 50 proc. stanowią uczennice i studentki. Najwięcej uczy się w szkołach podstawowych (40,5 proc.), a najmniej w specjalnych (0,2 proc.). W naszym regionie dominują przedszkola (52,9 proc.) i szkoły podstawowe (27,1 proc.), zaś najmniej jest placówek policealnych (3,4 proc.) i uczelni (0,8 proc.). Co ciekawe, na jeden etat nauczycielski najwięcej uczniów przypada na wsiach w szkołach branżowych I i II stopnia. To aż 25 uczniów na jednego nauczyciela w porównaniu ze szkołami podstawowymi (12) i technikami (13).

Życzenia marszałka

Dzień na nauczyciela to okazja, by podziękować nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i dydaktykom za ich prace, za trud i zaangażowanie w edukację uczniów. Specjalny list z życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej do nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych wystosował marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Podkreślił w nim rolę nauczania w budowaniu otwartego i demokratycznego społeczeństwa. W liście od marszałka czytamy:

„Nauczyciel pomaga swoim uczniom w zrozumieniu otaczającej rzeczywistości i przygotowuje młode pokolenia do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Na nim ciąży też odpowiedzialność związana nie tylko z rzetelnym przekazaniem wiedzy, ale i z wprowadzeniem młodych ludzi w świat wartości”.

Marszałek Struk dostrzegł też pasję, która powoduje, że potrafią „zarażać” nią uczniów. Dalej podziękował za trudną misję edukacyjną, która wynika z pandemii COVID-19.

Historia święta

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest zawsze tego samego dnia, tzn. 14 października. Został ustanowiony 27 kwietnia 1972 r. jako Dzień Nauczyciela. Natomiast od 1982 r., zgodnie z Kartą Nauczyciela, obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. Potocznie dzień ten nadal nazywany jest Dniem Nauczyciela. Z okazji tego święta w szkołach organizowane są apele, a uczniowie wręczają pedagogom kwiaty. Zazwyczaj nie odbywają się tradycyjne lekcje.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.