Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220425_110531-1-scaled.jpg Dzień Samorządu Terytorialnego 2022. Którzy radni są najmłodsi, a którzy najlepiej wykształceni?  [INFOGRAFIKA]

Dzień Samorządu Terytorialnego 2022. Którzy radni są najmłodsi, a którzy najlepiej wykształceni? [INFOGRAFIKA]

XLII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Marcin Szumny
27.05.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
27.05.2022

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który przypada 27 maja, Urząd Statystyczny w Gdańsku opublikował dane dla województwa pomorskiego za 2021 r. Wynika z nich, że w naszym regionie nieznacznie wzrosła liczba ludności. Ponadto dochody gmin, powiatów i województwa są wyższe niż wydatki. Za to w najgorszej sytuacji finansowej są miasta na prawach powiatów, gdzie wydatki nieznacznie przewyższają dochody.

Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony przez Sejm RP w 2000 r. Upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 r. Infografika została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Życzenia

W specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego z 2000 r. Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa.

– Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego – czytamy w uchwale.

Z okazji przypadającego 27 maja święta marszałek województwa pomorskiego podziękował mieszkańcom naszego regionu za „aktywną postawę obywatelską, za każdy głos krytyki i wsparcia. Dziękuje za Wasz udział w wyborach i zainteresowanie samorządem”. Zaapelował, aby mieszkańcy włączali się w życie wspólnot lokalnych i regionalnych. Marszalek złożył także życzenia samorządowcom.

–  Wasza praca często bywa trudna i frustrująca, ale jak nikt inny wiem, że trudne do zrealizowania projekty cieszą podwójnie, gdy udaje się je sfinalizować ku zadowoleniu mieszkańców – podkreślił Mieczysław Struk.

Szczególne podziękowania przekazał pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

– Bez Was Urząd Marszałkowski by po prostu nie istniał, bo każdy z Was jest samorządową cegiełką, która buduje silny i efektywny samorząd regionalny – dodał marszałek.

Województwo w liczbach

W naszym regionie w 2021 r. mieszkało dokładnie 2 346 982 osób, czyli o 311 więcej niż w 2020 r. Województwo pomorskie składa się z 16 powiatów i 4 miast na prawach powiatów (Gdańsk, Gdynia, Sopot i Słupsk) oraz 123 gmin. Gmin miejskich jest 22, miejsko-wiejskich – 20, a wiejskich – 81. Na Pomorzu są 42 miasta, 2877 miejscowości wiejskie i 1647 sołectw.

Wydatki miast przewyższają dochody

W przeliczeniu na mieszkańca w 2020 r. dochody gmin wyniosły 6355 zł, to o 652 zł więcej niż w 2019 r. Natomiast wydatki były o 342 zł większe niż w roku poprzednim i opiewały na kwotę 6077 zł. Dla porównania dochody powiatów to 1415 zł, a wydatki 1318 zł. W przypadku województwa było to odpowiednio 470 zł (dochody) i 453 zł (wydatki). W najgorszej sytuacji finansowej były miasta na prawach powiatu. W nich dochody wynosiły 8138 zł, zaś wydatki były o 109 zł wyższe (8247 zł).

Ile lat mają radni?

Statystyczny radny ma nie więcej niż 49 lat. A teraz garść szczegółów. Radnych organów jednostek samorządu terytorialnego dzielimy na radnych: gmin, miast, powiatów i województwa. Pod względem wieku najmłodsi są radni miast na prawach powiatów. Połowa z nich ma od 18 do 49 lat. Wśród radnych gmin 43,5 proc. ma poniżej 50 lat. Z kolei najstarsi radni zasiadają w Sejmiku Województwa Pomorskiego. Wśród nich większość ma powyżej 50 lat. Przedstawione dane dotyczą 2021 r.

Radni województwa najstarsi i najlepiej wykształceni

Większość radnych ukończyła studia. Najlepiej wykształceni są radni województwa oraz radni miejscy, wśród których prawie 88 proc. miało wyższe wykształcenie. Najmniej absolwentów uczelni wyższych jest za to wśród radnych gmin (40,5 proc.). Prawie 19 proc. z nich ukończyło szkoły zawodowe lub branżowe, a 2,5 proc. tylko szkoły podstawowe i gimnazja.
Wśród radnych województwa najwięcej jest przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników (21) oraz specjalistów (10). Jest też pracownik biurowy i technik. Podobne zawody dominują wśród radnych powiatów. Wśród radnych miejskich (miasta na prawach powiatów) też przeważają te same profesje, ale w odwrotnych proporcjach. To oznacza, że więcej jest specjalistów (74) niż przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników (18). Natomiast w przypadku radnych gmin przeważają specjaliści (440), rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (340) oraz pracownicy usług i sprzedawcy (248).

Historia święta

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest 27 maja. Święto zostało uchwalone przez Sejm RP w 2000 r. na pamiątkę pierwszych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 r. Do 1998 r. samorząd terytorialny w Polsce był tylko na szczeblu gminnym. Po reformie administracyjnej w 1999 r. wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny. Ponownie utworzono powiaty (zlikwidowane w 1975 r.), zmniejszono też liczbę województw – z 49 do 16. W skład obecnego województwa pomorskiego weszły dawne województwa: gdańskie, część słupskiego, bydgoskiego i elbląskiego. Stolicą województwa został Gdańsk.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.