Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Dziedzictwo Kulinarne – Pomorskie

Dziedzictwo Kulinarne – Pomorskie

 

Logo sieci Culinary HeritagePomysł na Europejską Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego zrodził się w 1995 roku. Pierwsze rozmowy i prace toczyły się w szwedzkiej Skanii i na duńskiej wyspie Bornholm. Pierwsze regiony spoza Skandynawii zostały przyjęte w poczet członków trzy lata później.

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDK) została zapoczątkowana, aby ułatwić konsumentom oraz turystom na terenie Europy dostęp do lokalnej i regionalnej żywności wysokiej jakości. Podstawowa zasada, którą kierują się Szwedzi – twórcy ESRDK, to ścisły związek wyrobu z regionem. Potrawa musi się opierać na surowcach uzyskanych lokalnie.

 Do sieci należy 45 regionów europejskich, w tym 10 polskich: Warmia Mazury Powiśle, Kujawy i Pomorze, Mazowsze, Opolszczyzna, Pomorze Zachodnie, Wielkopolska, Świętokrzyskie, Dolny Śląsk i Małopolska. Województwo pomorskie funkcjonuje w ramach Sieci od 29 października 2008 roku, jednocząc producentów, przetwórców i restauratorów żywności regionalnej.

Używanie logo Sieci naprowadza konsumentów i turystów na restauracje i sklepy, które oferując dania oraz produkty podtrzymują lokalne zwyczaje, a także wzmacniają je, poprzez unowocześnianie przepisów przy wykorzystaniu lokalnych surowców. Pozwala to cieszyć się tradycyjną kulturą i kuchnią przygotowywaną przez renomowanych szefów kuchni i restauracje, jak również małe rodzinne restauracyjki czy gospodarstwa agroturystyczne.

Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest symbolem wysokiej jakości tradycyjnej żywności lokalnej, który promuje nie tylko tradycje, ale także dziedzictwo kulturowe regionu.

Strona główna Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Szczegółowe informacje o sieciach regionalnych i firmach członkowskich są zamieszczone na międzynarodowym portalu internetowym www.culinary-heritage.com, gdzie można również znaleźć ciekawe przepisy kulinarne charakterystyczne dla różnych regionów Europy.

Kto może starać się o certyfikat

O nadanie certyfikatu „Dziedzictwo Kulinarne – Pomorskie” mogą starać się osoby fizyczne i osoby prawne: producenci surowców w rolnictwie, ogrodnictwie i rybołówstwie, przetwórcy żywności, restauracje i inne obiekty gastronomiczne lub hotelarskie, hurtownicy i sprzedawcy detaliczni. Wszyscy kandydaci powinni działać w województwie pomorskim, przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych oraz współpracować z innymi członkami Sieci.

Głównym kryterium członkostwa w sieci jest korzystanie z lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, kultywowanie tradycji kulinarnych, promocja kulinarnego dziedzictwa regionu.

Właścicielem znaku „Dziedzictwo Kulinarne – Pomorskie” jest marszałek województwa pomorskiego i to on nadaje certyfikaty i prawo do posługiwania się znakiem podmiotom z Pomorza.  

Wykaz aktualnych członków  Sieć Dziedzictwo Kulinarne – Pomorskie: http://www.culinary-heritage.com

 

„Dziedzictwo Kulinarne – PomorskieGdzie uzyskać informacje i złożyć wniosek

Wnioski aplikacyjne do „Dziedzictwo Kulinarne – Pomorskie” można składać:

 • osobiście
  w kancelarii ogólnej
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  ul. Okopowa 21/27
  z dopiskiem Sieć Dziedzictwo Kulinarne – Pomorskie
 • listownie
  Departament Środowiska i Rolnictwa
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk
  z dopiskiem Sieć Dziedzictwo Kulinarne – Pomorskie

Do pobrania:

Informacji udzielają:
Małgorzata Polak, tel. 58 32 68 324
e-mail: m.polak@pomorskie.eu 

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.