Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrekcja

Adres:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27

 

Kontakt:
tel. 58 32 68 561
tel./fax 58 32 68 563
e-mail: rops@pomorskie.eu
www.facebook.com/rops.pomorskie

sekretariat
tel.: tel. 58 32 68 561
tel./fax 58 32 68 563


DYREKTOR REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ
Katarzyna Weremko

z-ca DYREKTORA ds. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Andrzej Kowalczys
 
z-ca DYREKTORA ds. KOORDYNACJI POLITYKI SPOŁECZNEJ
Agnieszka Zabłocka
 
REFERAT KOORDYNACJI POLITYKI SPOŁECZNEJ
KIEROWNIK
Kinga Myrcik
tel.: 58 326 88 09
 
REFERAT BIURO ds. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
KIEROWNIK
Agata Chrul
tel.: 58 326 85 72
 
REFERAT ds. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
KIEROWNIK
Monika Pazik
tel.: 58 326 85 66
 
REFERAT ds. POLITYKI SENIORALNEJ
PEŁNOMOCNIK MARSZAŁKA DS. POLITYKI SENIORALNEJ
Barbara Bałka
tel.: 58 326 87 34