Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/bffe6e49-7789-4c30-b095-6008ecc58c8b.jpg Dwa szpitale oraz laboratorium sanepidu otrzymają prawie 9 mln zł na walkę z pandemią koronawirusa

Dwa szpitale oraz laboratorium sanepidu otrzymają prawie 9 mln zł na walkę z pandemią koronawirusa

Podpisanie aneksu do umowy pomiędzy samorządem województwa pomorskiego a GUMedem.

Dodatkowe pieniądze, w ramach projektu Centrum Geriatrii w Gdańsku, na walkę z pandemią dostaną: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, 7. Szpital Marynarki Wojennej SPZOZ im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku oraz Laboratorium Diagnostyki Medycznej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Aneks do umowy zwiększający dofinansowanie związane z COVID-19 został podpisany 9 czerwca 2020 r.

 

Aneks do umowy na kwotę prawie 8,9 mln zł podpisali marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz rektor GUMedu prof. dr hab. Marcin Gruchała. W wydarzeniu uczestniczyła też członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Przypomnijmy, że głównym celem projektu Centrum Geriatrii w Gdańsku, którego całkowita wartość wynosi prawie 21 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi ponad 19 mln zł, jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla seniorów poprzez utworzenie interdyscyplinarnego ośrodka opieki geriatrycznej.

 

Na co będą przeznaczone pieniądze?

W ramach projektu środki w większości z funduszy europejskich otrzyma Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, gdzie realizowane są zadania bezpośrednio związane z terapią chorych zakażonych SARS-CoV-2. Wsparte zostaną również dwa podmioty rządowe – 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku oraz laboratorium sanepidu. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlano-montażowych, zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz środków ochrony indywidualnej i preparatów do dezynfekcji. – Po raz kolejny udzielamy wsparcia podmiotom medycznym na walkę z pandemią. Teraz, to prawie 9 mln zł, niedawno poza tzw. szpitalami marszałkowskimi, dofinansowaliśmy już m.in. placówki powiatowe – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – To wkład samorządu województwa pomorskiego w pomoc podmiotom szczególnie zaangażowanym w opiekę nad pacjentami z COVID-19. To także duże wsparcie dla personelu medycznego, który jest na pierwszej linii walki z koronawirusem – podkreślił marszałek Struk. UCMMiT za prawie 2,8 mln zł kupi m.in. środki ochrony indywidualnej oraz pokryje koszty robót budowlanych dostosowujących obiekt do walki z COVID-19. Natomiast 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku dostanie dofinansowania w wysokości prawie 4,6 mln zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Chodzi m.in. o dwa respiratory, dwa aparaty do cyfrowego USG oraz przyłóżkowy cyfrowy aparat RTG. Ponadto, zostaną kupione środki ochrony osobistej i do dezynfekcji oraz wykonane roboty budowalne. Z kolei Laboratorium Diagnostyki Medycznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku zostanie wsparte ponad 1,5 mln zł, które będą przeznaczone m.in. na zakup niezbędnej aparatury diagnostycznej oraz środków ochrony indywidualnej i do dezynfekcji. 

Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o zwiększeniu środków na walkę z pandemią wywołaną wirusem SARS CoV-2, które pochodzą z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zobacz: Jest zgoda Komisji Europejskiej. Ponad 26 mln zł trafi do szpitali w regionie

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.