Turystyka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/08/Samorządowcy-na-rowerach.jpg Samorządowcy na rowerach

Duże zmiany na trasach rowerowych w okolicy Ustki, Słupska i Łeby

Fot. Martyna Sawicka / UMWP

Aż 120 km tras rowerowych zostanie oznakowanych zgodnie z międzynarodowym standardem, a część z nich zyska nową nawierzchnię. Powstaną też trzy nowe miejsca postojowe z wiatami i stacjami napraw rowerów w Łebie, Bruskowie Wielkim (gm. Słupsk) oraz w gm. Główczyce. Nowa inwestycja kosztuje prawie 20 mln zł, przy czym ponad 9 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.

W piątek, 28 sierpnia 2020 roku marszałek Mieczysław Struk podpisał umowę na realizację projektu z Anną Sobczuk-Jodłowską, wójtem gm. Ustka.

 

Nowości na trasach rowerowych

Przebudowa tras rowerowych to projekt partnerski, w którym, poza gm. Ustka, udział biorą gminy: Główczyce, Smołdzino, Słupsk, Wicko, powiat Słupski, Łeba oraz Nadleśnictwo Damnica i Nadleśnictwo Lębork. – Cieszy tak duże partnerstwo, dzięki któremu z nowej inwestycji będą mogli skorzystać mieszkańcy kilku gmin i turyści licznie odwiedzający te gminy – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Pomorskie staje się coraz atrakcyjniejsze dla osób lubiących aktywną formę spędzania wolnego czasu, a dobre oznakowanie, wysoka jakość nawierzchni dróg rowerowych i wygodne miejsca odpoczynku sprzyjają też bezpieczeństwu osób wybierających tę formę aktywności – podkreślił Struk.

Inwestycja obejmuje m.in. budowę tras rowerowych i pieszo-rowerowych, modernizację dróg pod kątem dostosowania ich do ruchu rowerowego na międzynarodowej trasie R-10 (Euro Velo 10), która prowadzi wokół Bałtyku. Zagospodarowane zostaną również trzy miejsca postojowe, zlokalizowane w gm. Główczyce, w Łebie. i Bruskowie Wielkim (gm. Słupsk). Miejsca te będą wyposażone m.in. w wiaty, ławostoły i ławki z oparciem z funkcją stojaka rowerowego, przyborniki rowerowe, tablice informacyjne i kosze na śmieci. Wykonane zostaną również przyłącza wodno-kanalizacyjne do toalet. Projekt zostanie zakończony w czerwcu 2023 roku.

Mieczysław Struk w Ustce

Szczegółowe mapy zmian dostępne są na stronie Departamentu Turystyki UMWP.


Projekt Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. To jeden z elementów wspierania atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, w ramach którego podpisanych zostało już 51 umów na łączną kwotę 318 mln zł, z czego ponad 197 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Środki te wspierają turystyczne przedsięwzięcia strategiczne samorządu województwa pomorskiego: Pomorskie Szlaki Kajakowe (26 projektów), Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 (12 projektów) oraz Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej o Zatoki Gdańskiej (13 projektów).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.