Komunikacja
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/10/IMG_2909.jpg Droga wojewódzka 501 będzie jak nowa. Umowa na modernizację nadmorskiego traktu podpisana

Droga wojewódzka 501 będzie jak nowa. Umowa na modernizację nadmorskiego traktu podpisana

Fot. Aleksander Olszak
27.10.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
27.10.2022

Droga łącząca Krynicę Morską ze Stegną zostanie wyremontowana. Będzie nowa nawierzchnia, zatoki autobusowe. Poprawi się też bezpieczeństwo pieszych. Prace obejmą ponad 17 km drogi. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponad 30 mln zł. pochodzić będzie z budżetu województwa.

Umowa pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich a firmą Budimex została podpisana 27 października 2022 r. W wydarzeniu uczestniczył marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz wójt gminy Sztutowo.

Droga do naprawy

Droga wojewódzka 501 łączy Gdańsk i Stegnę z Krynicą Morską. Jest to praktycznie jedyne drogowe połączenie Mierzei Wiślanej z innymi regionami. Zwłaszcza w sezonie letnim droga jest bardzo obciążona ruchem.

– Droga została zniszczona w czasie budowy przekopu przez mierzeję. Ciężki sprzęt, ciężarówki z dostawami materiałów budowlanych praktycznie rozjeździły trasę – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Samorządowcy wielokrotnie zgłaszali nam potrzebę naprawy traktu – podkreślał.

W 2021 r., kiedy składany był wniosek o dofinansowanie z rządowego Funduszu Polski Ład wartość inwestycji była szacowana na 66,7 mln zł. W przetargu okazało się, że najtańsza oferta opiewała na 94,5 mln zł. Brakujące ok.  30 mln zł pochodzić będzie z budżetu województwa.

Jaki jest zakres prac?

Prace związane z modernizacją obejmą łącznie 17,2 km drogi. Podzielone zostaną na cztery etapy i zakończą się jesienią 2024 r. A co zostanie zrobione? Wzmocniona zostanie konstrukcja nawierzchni jezdni a łuku zostaną wyprofilowane. Przebudowane zostaną skrzyżowania oraz zjazdy i zatoki autobusowe. Zmodernizowane zostanie odwodnienie drogi oraz jej oświetlenie. Nie zapomniano także o pieszych. Na terenie miejscowości wybudowane zostaną chodniki, w niektórych miejsca zainstalowane będą bariery ochronne. Aby zrekompensować konieczną wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu zasadzone zostaną nowe drzewa oraz zagospodarowana zostanie zieleń w granicach pasa drogowego. Wszystkie te prace kosztować będą ponad 94 mln zł. Warto dodać, że wykonawcą prac będzie dobrze znana na Pomorzu firma Budimex. Realizowała ona takie inwestycje jak budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej czy trwającą przebudowę głównej sceny Teatru Wybrzeże.

Będą utrudnienia i objazdy

Modernizacja dróg nigdy nie jest łatwym zadaniem. W tym przypadku trudności jest sporo. To zarówno uwarunkowania geologiczne jak i konieczność pracy „pod ruchem”.

– Dołożymy wszelkich starań, aby utrudnienia były jak najmniejsze. Wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Budimexem wytyczymy objazdy tam, gdzie będzie to możliwe – podkreślał Robert Zieliński, wójt gminy Sztutowo.

W sezonie letnim i w okresie tzw. długich weekendów prace mają być ograniczane, tak, aby uniknąć nadmiernych korków.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.