Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/07/P1000023-scaled.jpg Dorośli z autyzmem w Gdańsku będą mieli kolejny dom. Wmurowano akt erekcyjny

Dorośli z autyzmem w Gdańsku będą mieli kolejny dom. Wmurowano akt erekcyjny

Akt erekcyjny podpisują (od lewej): marszałek Mieczysław Struk, prezydent Aleksandra Dukiewicz, przewodnicząca Małgorzata Rybicka. Fot. Aleksander Olszak
05.07.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
05.07.2022

Akt erekcyjny Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku wmurowano we wtorek, 5 lipca 2022 r. Nowy dom znajduje się przy ulicy Malczewskiego. Sześć osób będzie miało całodobową opiekę, a 10 skorzysta ze wsparcia dziennego. Będą też świadczone m.in. usługi asystenckie i opieka wytchnieniowa.

W podpisaniu i wmurowaniu aktu erekcyjnego Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku wzięli udział m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska, wiceprzewodnicząca sejmiku Hanna Zych-Cisoń,  prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, posłanka Małgorzata Chmiel.

Co powstaje?

Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem powstaje przy ul. Malczewskiego 133 w Gdańsku. Budynek będzie przeznaczony dla dorosłych osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną z Trójmiasta oraz województwa pomorskiego.

– W budynku będą dwie placówki. Jedna będzie całodobowa, w której na stałe zamieszka sześć osób, a druga to miejsce dziennego wsparcia dla 10 podopiecznych – wyjaśniła – przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Małgorzata Rybicka.

Projekt uwzględnia potrzeby osób z autyzmem w zakresie prywatności i izolacji, ale też integrację. Będzie tam przestrzeń prywatna i wspólna. Rybicka tłumaczyła, że każdy mieszkaniec będzie miał własny pokój z łazienką, dzięki czemu placówka mieszkalna będzie dawać poczucie bezpieczeństwa oraz zapewni ochronę przed nadmiarem bodźców. Natomiast placówka wsparcia dziennego ma rozwijać samodzielność. Będą w niej m.in.: sale terapii indywidualnej i grupowej, sala gimnastyczna oraz gabinety do fizjoterapii.

– Cieszę się, że dzięki udzielonemu ze środków unijnych wsparciu finansowemu powstaje kolejne miejsce, w którym osoby z autyzmem będą miały zapewnioną opiekę całodobową oraz wsparcie w ciągu dnia. Dzięki temu zyskają nowe umiejętności i większą samodzielność  – mówił marszałek Mieczysław Struk – Odciążenie rodziny od opieki nawet na kilka godzin w ciągu dnia daje szansę nie tylko na regenerację sił, ale też załatwienie ważnych spaw urzędowych czy np. wizytę u lekarza – dodał marszałek województwa.

Obiekt zostanie w pełni wyposażony. Budowa i wyposażenie kosztowały ponad 5,7 mln zł. Projekt będzie realizowany do grudnia 2022 r.

Z jakich usług skorzystają osoby z autyzmem?

W partnerstwie z Gdańskiem (MOPR Gdańsk) realizowany jest projekt skierowany do dorosłych osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną z Trójmiasta i województwa pomorskiego. Jego celem jest poprawa jakości życia i funkcjonowania osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Chodzi głównie o zwiększenie ich dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie 16 nowych miejsc świadczenia usług. Będą to: usługi asystenckie, opieka wytchnieniowa i interwencja kryzysowa. Na czym polegają? Usługi asystenckie zapewniają indywidualne wsparcie w środowisku domowym oraz w placówce wsparcia dziennego. Asystent towarzyszyć będzie osobie z autyzmem w aktywnościach życiowych, aby zwiększać jej samodzielność, aktywność społeczną i zawodową. Natomiast opieka wytchnieniowa umożliwia rodzinom niesprawowanie opieki nad osobami z autyzmem w określonych sytuacjach życiowych. Z kolei interwencja kryzysowa umożliwi sprawowanie opieki nad dorosłym z autyzmem np. w sytuacji hospitalizacji rodzica. Na projekt przeznaczono prawie 737 tys. zł. Będzie realizowany do czerwca 2023 r.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.