Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Dofinansowanie na inicjatywy społeczne przeciwdziałające epidemii koronawirusa [KONKURS]

Dofinansowanie na inicjatywy społeczne przeciwdziałające epidemii koronawirusa [KONKURS]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia logotypy organizatorów konkursu oraz dwa złączone ze sobą łokcie

 

Cel konkursu

Celem akcji jest wspieranie społeczności lokalnych, które w zaistniałej sytuacji epidemicznej, inicjują działania zapobiegające jej skutkom. Autorom przedsięwzięcia zależy na wspieraniu łańcuchów współpracy skierowanych nie tylko na interwencje „tu i teraz”, ale także na przygotowaniu i zorganizowaniu wsparcia potrzebującym w najbliższych tygodniach. 

Z otrzymanego grantu można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, między innymi:

  • zakup materiałów, np. szycia maseczek lub do zajęć i warsztatów,
  • wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu,
  • koszty druku, usługi graficzne,
  • koszty przejazdu,
  • zakup elementów wyposażenia (na przykład medycznego),
  • koszty koordynacji i zarządzania projektem,
  • wynagrodzenia specjalistów,
  • zakup sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie ?

Wnioski o dotację w ramach Konkursu mogą składać minimum 3-osobowe grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. 

 

Terminarz i budżet

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 16 do 26 kwietnia. Przewidziane kwoty dotacji bedą wynosić od 2000 do 5000 złotych na maksymalnie 2-miesięczne projekty, które będą realizowane pomiędzy 1 maja a 31 lipca.

 

Informacje

W poniedziałek 20.04. o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne on-line. Rejestracja dostępna pod adresem: https://odltczew.clickmeeting.com/solidarni-z-bohaterami-czasu-epidemii

Dodatkowych informacji udzielają Animatorzy Działaj Lokalnie – Gosia Peplińska i Łukasz Rościszewski tel. 58 352 45 46, mail: dzialajlokalnie@fundacjapokolenia.pl

Regulamin konkursu, dostępny jest na stronie: http://fundacjapokolenia.pl/solidarni-z-bohaterami-czasu-epidemii/