Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/02/20210203_150127-scaled.jpg Dlaczego „larwa” to Kaszubskie Słowo Roku 2020? Na drugim miejscu „karujta sã”

Dlaczego „larwa” to Kaszubskie Słowo Roku 2020? Na drugim miejscu „karujta sã”

Maseczka w kaszubski wzór. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Fundacja Kaszuby ogłosiła zwycięzcę w konkursie na Kaszubskie Słowo Roku 2020. Najwięcej głosów internautów zdobyło słowo „larwa”, czyli maseczka. Na drugim miejscu, różnicą zaledwie kilku głosów, znalazło się wyrażenie „karujta sã” związane z ubiegłorocznymi strajkami kobiet.

Głosowanie odbywało się na Facebooku i trwało przez tydzień od 24 do 31 stycznia 2021 r.

Larwa czyli maseczka

Najwięcej spośród 580 oddanych głosów otrzymało słowo „larwa”, bo aż 274 (47,24 proc.). Larwa to po polsku maska, maseczka – coś, co musimy nosić na twarzy z powodu Covid. Określenie to spopularyzowały kaszubskie media. Za „Słownikiem Gwar Kaszubskich” Bernarda Sychty (tom II, s. 331): larwa – 1. maska (Panëszczi noszą larwë. Òn miôł larwã na gãbie); 2. brzydka twarz (Ti twòji larwë wróble bë sã wëstraszëłë.); 3. w ogóle brzydki człowiek, zwłaszcza kobieta (Ta larwa mësli, że òna je piãknô).

W minionym roku określenie „larwa” odnoszono w sposób szczególny do maseczek i przesłon, noszonych z powodu epidemii SARS-CoV-2, co nadało temu tradycyjnemu słowu nowego znaczenia. W sieci można znaleźć maseczki nawiązujące do barw kaszubskiej flagi oraz do haftu kaszubskiego.

Wyniki głosowania

Na drugim miejscu w głosowaniu z wynikiem 272 głosy internautów (46,9 proc.) znalazło się wyrażenie „karujta sã”, co po polsku oznacza „Wynoście się!” lub „Precz!” Jest to elegantsza wersja hasła-hitu Strajków Kobiet. Hasło to zaistniało na Kaszubach podczas protestów przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji w Polsce, które rozpoczęły się po wyroku wydanym 22 października 2020 r. przez Trybunał Konstytucyjny. Hasło to wykorzystano także w nakładce na fotografie profilowe w mediach społecznościowych, jako forma okazania wsparcia dla osób protestujących.

Na podium trafiło też określenie „kòróna-wirusowé pòszedło” z wynikiem 18 głosów (3,1 proc.). To po polsku „epidemia koronawirusa”. Jest to połączenie dwóch określeń, pierwszy człon: „kòróna-wirusowé” odnosi się do potocznej nazwy epidemii: „koronawirus”, natomiast drugi człon: „pòszëdło” to tradycyjne, kaszubskie określenie epidemii, zarazy.

W plebiscycie brały tez udział „sztënôstnica” będąca określeniem na dwutygodniową kwarantannę związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (11 głosów) oraz  „kòrónwërwas” – neologizm oznaczający koronawirusa (5 głosów).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.