Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/07/363054983_639650668108272_340497344101224477_n.jpg Dla nich to szanse na samodzielne życie. W Gdańsku otwarto mieszkanie wspomagane dla osób potrzebujących [FILM]

Dla nich to szanse na samodzielne życie. W Gdańsku otwarto mieszkanie wspomagane dla osób potrzebujących [FILM]

Fot. Marcin Józefowicz
26.07.2023
Redakcja

Redakcja
AUTOR
Redakcja

Redakcja
26.07.2023

Mieszkanie wspomagane przy ulicy Matejki w Gdańsku zostało całkowicie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podopieczni są też pod stałą opieką asystenta. Powstaje tez drugie mieszkanie wspomagane, mieszkanie treningowe oraz lokal opieki wytchnieniowej. To wszystko udało się to zrealizować dzięki ponad 6 mln unijnego dofinansowania.

Projekt jest realizowany przez gdańskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Szansa na samodzielność

W mieszkaniu wspomaganym przy ulicy Matejki w Gdańsku zamieszkały trzy osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Mieszkanie zostało wyremontowane i odpowiednio wyposażone.

– Są specjalnie zaprojektowane meble, także dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Szafki w kuchni można obniżać – wylicza Joanna Cwojdzińska przewodnicząca Gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. –  Mieszkanki domu są pod opieką asystenta, uczą się samodzielnego życia, by w przyszłości nie musiały być umieszczane w ośrodkach całodobowych – dodaje Cwojdzińska.

PSONI dysponuje w Gdańsku 34 takimi mieszkaniami.

– Ważne jest, by powstawało coraz więcej takich mieszkań. Osoby z niepełnosprawnościami dzięki tego typu miejscom mają opiekę, o którą często ciężko w codziennym życiu – mówi Mieczysław Struk marszałek województwa pomorskiego.

Miasto cały czas będzie rozwijało tego rodzaju wsparcie i usługi społeczne zapowiada prezydent Gdańska.

– Cieszę się, że takie mieszkania udało się znaleźć i dzięki wsparciu środków unijny dostosować dla osób z niepełnosprawnościami – dodaje Aleksandra Dulkiewicz.

Projekt zintegrowany

Gdański projekt składa się z dwóch części. W ramach pierwszej powstają dwa mieszkania wspomagane i mieszkanie wspomagane treningowe. w którym osoby z niepełnosprawnościami będą przygotowywane do samodzielnego życia. Program treningowy będzie indywidualne dostosowywany do każdego z uczestników. Powstaje też mieszkanie wspomagane do usługi wytchnieniowej. Warto wyjaśnić, że dzięki opiece wytchnieniowej rodzice lub opiekunowie osób z niepełnosprawnością mają możliwość wykorzystania wolnego czasu na realizację własnych potrzeb. Druga część projektu, realizowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmuje wyposażenie czy remont mieszkań przeznaczonych na cel projektu. Zakupiony został również samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Liczby

Część finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego ma wartość prawie 1,5 mln zł. Kwota dofinansowania to ok. 1,4 mln zł. Cześć druga, finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma wartość ok. 5 mln zł. z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi niecałe 4,8 mln zł.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.