Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/52711117-29fb-4fd7-86c9-9ccdb723de10-scaled.jpg Dialog Terytorialny w Nowej Wsi Lęborskiej

Dialog Terytorialny w Nowej Wsi Lęborskiej

W spotkaniu, ze strony gminy udział wzięli: Ryszard Wittke – Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, pracownicy urzędu gminy oraz projektanci studium.

Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowali: Jakub Pietruszewski – dyrektor PBPR, Anna Błażewicz-Stasiak – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Małgorzata Obroślińska (Referat Gospodarki Przestrzennej, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, UMWP), Grażyna Kubicz – kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR, Anna Golędzinowska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), oraz Elżbieta Pomierski (Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR), pełniąca funkcję Sekretarza Zespołu Dialogu Terytorialnego.

Najważniejsze zmiany wynikające z projektu Studium, omówione podczas spotkania, dotyczyły rozwoju terenów mieszkaniowych. Nowa Wieś Lęborska jest typem gminy obwarzankowej, która jest silnie urbanizowana w związku z bliskim sąsiedztwem ośrodka miejskiego. Aby mieć większą kontrolę nad tymi procesami gmina podejmuje kroki w celu zwiększenia udziału terenów objętych planami miejscowymi, co skutkuje ograniczeniem inwestowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W rozwoju gospodarczym gminy planuje się  wykorzystanie obiektów popegeerowskich na cele gospodarcze oraz rozwój infrastruktury turystycznej w okolicy jeziora Lubowidzkiego i Małoszycach. W przygotowanym projekcie dokumentu zostały uwzględnione korytarze infrastruktury energetycznej, niezbędne do przesyłu energii z potencjalnej elektrowni jądrowej oraz gazociąg wysokiego ciśnienia do Łeby. Przedyskutowane również zostały kwestie środowiskowe i kulturowe, związane z zachowaniem ciągłości ekosystemów leśnych i dolinnych oraz ewentualnością utworzenia Lęborskiego Parku Krajobrazowego.