Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/4d71c2a2-3ebd-4469-a0e4-5251218a419d-scaled.jpg Deklaracja dotycząca partycypacji dzieci i młodzieży w życiu społecznym [KONSULTACJE SPOŁ. UNICEF]

Deklaracja dotycząca partycypacji dzieci i młodzieży w życiu społecznym [KONSULTACJE SPOŁ. UNICEF]

Dla UNICEF, który we wszystkich swych działaniach kieruje się zapisami Konwencji o prawach dziecka, jest to niezwykle istotna kwestia, gdyż daje szansę na realizację zapisu Artykuły 12 tegoż dokumentu. Wierzymy, że szerokie konsultacje i dotarcie do jak największej grupy młodych ludzi, a więc samych zainteresowanych partycypacją, zebranie ich opinii na ten temat i zaprezentowanie ich najważniejszym osobo stanowiącym prawo w Unii Europejskiej, przyczynią się do wprowadzenia realnej zmiany w tym obszarze.

Przesyłamy Państwu w załączeniu tekst Deklaracji, którą prosimy o udostępnienie uczniom najstarszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Uczniów, którzy zapoznają się z treścią dokumentu prosimy o uzupełnienie krótkiej, anonimowej ankiety, w której będą mogli wyrazić swoje poparcie lub jego brak dla idei partycypacji młodych ludzi i poinformować o swoich oczekiwaniach. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o tych konsultacjach wśród Państwa podopiecznych (młodzieży w klasach 7-8 i starszych) i zachęcenie ich do zaangażowania się w ten proces konsultacji.

Wszystkie informacje, w tym tekst Deklaracji wraz z linkiem do ankiety znajdą Państwo na stronie  https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Nasze-dzialania/Biezace-dzialania/Glos-Mlodziezy-w-sprawie-partycypacji

Prosimy o przekazanie tych danych młodzieży. Dziękujemy!

UNICEF Polska

 

Do pobrania: