Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Debata – Teraz Wisła

Debata – Teraz Wisła

Organizatorami konferencji popularno-naukowej „Teraz Wisła” byli: Redakcja „Dziennika Bałtyckiego” Fabryka Sztuki i Towarzystwo Żeglugi Śródlądowej Delta Wisły w Tczewie.

Uczestniczy spotkania mogli zapoznać się m.in. aktualną sytuacją w krajowej gospodarce wodnej i rodzimej żegludze śródlądowej, z problemami realizacyjnymi z zakresu utrzymania śródlądowych dróg wodnych w regionie, z akcją społeczną „Dziennika Bałtyckiego”- „Po drugie: Autostrada wodna na Wiśle” oraz z działalnością na rzecz Wisły Związku Miast Nadwiślanych i Towarzystwa Żeglugi Śródlądowej Delta Wisły.

Wśród uczestników debaty można było spotkać  m.in. parlamentarzystów, radnych województwa, samorządowców z powiatów nadwiślańskich, przedstawicieli instytucji związanych z gospodarką wodną,  z portami śródlądowymi i stoczniami,  przedsiębiorców, ludzi sportu i kultury, ekologów  mieszkańców, dla których sprawy dot. rzeki Wisły są ważne.

Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspólnego stanowiska na temat konieczności ożywienia Wisły, które następnie ma trafić do rządu RP.