Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Debata “Kolej Metropolitalna na Pomorzu – dziś i w perspektywie roku 2030”

Debata “Kolej Metropolitalna na Pomorzu – dziś i w perspektywie roku 2030”

Spotkanie rozpoczął przemową Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Integralną częścią debaty było uroczyste podpisanie „Deklaracji woli uczestnictwa w rozwoju kolei metropolitalnej na Pomorzu 2020+”. Sygnatariuszami deklaracji prócz marszałków województwa Mieczysława Struka i Ryszarda Świlskiego byli liczni samorządowcy z całego regionu, przedstawiciele kolei i środowisk pracodawców.

Debata składała się z dwóch paneli dyskusyjnych. Pierwszy obejmował zagadnienia dotyczące kolei jako potencjału rozwojowego, natomiast drugi integracji kolejowo-autobusowej. W pierwszym panelu dyskusja miała na celu odpowiedzieć na pytania dotyczące prowadzonej polityki planistycznej gmin położonych w zasięgu kolei, rozwoju funkcji wokół węzłów i przystanków, koordynacji działań na linii PKP-samorządy, a także poprawy atrakcyjności transportu zbiorowego. W drugiej części uwagę skupiono m.in. na szansach poprawy integracji kolejowo-autobusowej czy potrzebach i możliwościach rozwoju regionalnych dworców autobusowych.

  Debata PKM – prezentacja

Więcej informacji na oficjalnym Portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.