Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Czyn Bojowy Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie

Czyn Bojowy Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie

 

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie.

12 października jest nieprzypadkową datą tych uroczystości. Związana jest z 75. rocznicą rozpoczęcia krwawej, dwudniowej bitwy pod Lenino. Był to chrzest bojowy dla 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Powstała ona w maju 1943 w Sielcach nad Oką w Związku Radzieckim. Armia Zygmunta Berlinga rekrutowała się z Polaków ochotników, którzy zostali deportowani w latach 1939-1941 w głąb ZSRR. Od wiosny 1944 r. armię zasilali także mieszkańcy polskich Kresów Wschodnich. Wojsko Polskie walczące na froncie wschodnim wniosło znaczący wkład w polski czyn zbrojny i często mówi się o uczestnikach utworzonych wówczas sił zbrojnych jako o tych, którzy nie zdążyli do Armii Andersa.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego: Wiceprezydent Miasta Gdańska Pan Piotr Kowalczuk, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Pan Bogdan Oleszek, Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pan Andrzej Kowalczys, Przedstawiciele Kolegium ds. dziedzictwa kulturowo-historycznego na czele z Przewodniczącym Panem Henrykiem Bajduszewskim, licznie delegacje kombatantów wraz ze sztandarami, przedstawiciele duchowieństwa, instytucji państwowych, służb mundurowych, harcerze, młodzież oraz  mieszkańcy Gdańska.