Wystawą została zatytułowana Sztuka jako energia. Jej kuratorem jest Roman Lewandowski.

O artyście

Józef Robakowski jest autorem wielu filmów, cykli fotograficznych, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych. Łódzki twórca należy do grona najwybitniejszych polskich artystów multi- i intermedialnych. Jego twórczość stała się najbardziej rozpoznawalną wizytówką neoawangardy. Poza działalnością artystyczną Robakowski przez wiele lat zajmował się pracą akademicką. Był aktywny jako kurator. Inicjował wiele ważnych zdarzeń, akcji artystycznych i przedsięwzięć w sztuce i w jej teorii. Dorobek artysty tworzy niezwykle konsekwentną i koherentną całość pod estetycznym, formalnym i antropologicznym względem. We wczesnych realizacjach uwagę zwraca problematyka językowa i medialna, a także liczne odwołania do historii sztuki. Z czasem zostaje ona uzupełniona o tematy zaczerpnięte z ikonosfery o jednoznacznie społecznej czy politycznej proweniencji. Obiektem refleksji i wizualnej penetracji Józefa Robakowskiego stają się figury i przedstawienia, które nawiązują do idei energetyki, wydolności i zmienności ludzkich potencjałów. Zostają poddane imperatywowi geometrii, ale dość przewrotnie rozumianej, gdyż geometria owa ma być intuicyjna. Część spośród eksponowanych w galerii prac to zatem realizacja tego postulatu. Pojawiają się w nich unaocznienia zastosowania kątów, które dla autora stały się już przed laty kulturowymi formami osobistego fetyszu.