Kultura
Józef Robakowski. Fot. materiał prasowy Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku

Czy sztuka jest energią? Odpowiedź poznasz na wystawie prac Józefa Robakowskiego

Józef Robakowski. Fot. materiał prasowy Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku
19.07.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
19.07.2021

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza na retrospektywną wystawę wybitnego i cenionego polskiego artysty Józefa Robakowskiego. Ekspozycja zrealizowana zostanie w Galerii Kameralnej i Baszcie Czarownic w Słupsku oraz Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Wernisaż odbędzie się 22 lipca w Ustce, a wystawę będzie można oglądać do 3 października 2021 r.

Wystawą została zatytułowana Sztuka jako energia. Jej kuratorem jest Roman Lewandowski.

O artyście

Józef Robakowski jest autorem wielu filmów, cykli fotograficznych, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych. Łódzki twórca należy do grona najwybitniejszych polskich artystów multi- i intermedialnych. Jego twórczość stała się najbardziej rozpoznawalną wizytówką neoawangardy. Poza działalnością artystyczną Robakowski przez wiele lat zajmował się pracą akademicką. Był aktywny jako kurator. Inicjował wiele ważnych zdarzeń, akcji artystycznych i przedsięwzięć w sztuce i w jej teorii. Dorobek artysty tworzy niezwykle konsekwentną i koherentną całość pod estetycznym, formalnym i antropologicznym względem. We wczesnych realizacjach uwagę zwraca problematyka językowa i medialna, a także liczne odwołania do historii sztuki. Z czasem zostaje ona uzupełniona o tematy zaczerpnięte z ikonosfery o jednoznacznie społecznej czy politycznej proweniencji. Obiektem refleksji i wizualnej penetracji Józefa Robakowskiego stają się figury i przedstawienia, które nawiązują do idei energetyki, wydolności i zmienności ludzkich potencjałów. Zostają poddane imperatywowi geometrii, ale dość przewrotnie rozumianej, gdyż geometria owa ma być intuicyjna. Część spośród eksponowanych w galerii prac to zatem realizacja tego postulatu. Pojawiają się w nich unaocznienia zastosowania kątów, które dla autora stały się już przed laty kulturowymi formami osobistego fetyszu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.