Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Praca
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/3ce0bdd1-eb64-4d5d-918c-6997a109ec38.jpg Czy będą nowe zasady badań okresowych? Medycyna pracy w czasie pandemii

Czy będą nowe zasady badań okresowych? Medycyna pracy w czasie pandemii

Pobieranie krwi

W związku z pandemią koronawirusa konieczna jest nowelizacja Kodeksu pracy. Do tej pory każdy pracownik zatrudniany na podstawie umowy o pracę musiał mieć wykonane badania przez lekarza medycyny pracy. Ponadto, konieczne było przeprowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu BHP.

 

Jak informuje „Business Insider Polska” propozycje zmian w ustawach zgłosiło m. in. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz konfederacja pracodawców. Zmiany mają zostać wprowadzone do końca marca.

 

Medycyna pracy w czasie pandemii

W czasie pandemii koronawirusa badania wykonywane przez lekarza medycyny pracy są utrudnione z uwagi na ograniczenia funkcjonowania laboratoriów i przychodni oraz w związku z zaleceniami pozostawania w domach. Dlatego pracodawcy do momentu wejścia w życie nowych przepisów powinni się wstrzymać z zatrudnianiem nowych pracowników bez przeprowadzonych badań. Mogą też zmienić istniejące umowy na umowy o dzieło lub zatrudniać na podstawie umowy cywilno-prawnej. Jednak te umowy nie są korzystane dla pracowników.

 

Propozycje zmian w związku z koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowują zmiany przepisów. Chodzi o czasowe ograniczenie obowiązku wykonywania badań profilaktycznych, które powinny być przeprowadzone po 7 marca 2020 r. Z propozycją zmian wystąpiła też Konfederacja Lewiatan. Proponuje ona m.in. wydłużenie ważności badań lekarskich lub uznawanie badania od poprzedniego pracodawcy. Natomiast w przypadku nowo przyjętych osób zmianę formy badań oraz tam, gdzie to jest możliwe, ich uproszczenie. Chodzi tu np. o zatrudnionych na stanowiskach, gdzie nie występują warunki niebezpieczne.

 

Uwagi Inspekcji Pracy

Natomiast Główny Inspektor Pracy (GIP) proponuje m.in. aby zawiesić obowiązek przeprowadzania badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego. Pracodawca ma za to obowiązek wystawienia skierowania na badania okresowe, ale ich wykonanie będzie odroczone. Co ważne, odroczenie badań będzie dotyczyć tylko osób już zatrudnionych. Zgodnie ze stanowiskiem GIP nowych pracowników (kierowanych na badania wstępne) obowiązywać będą dotychczasowe przepisy. 

 

Szkolenia BHP on-line

Dotychczas każdy nowo zatrudniony pracownik przechodził szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Szkolenie było powtarzane co 5 lat i kończyło się egzaminem. W obecnej sytuacji dopuszczane będzie przeprowadzenie instruktażu ogólnego w formie samokształcenia ogólnego lub seminarium. Zalecane jest szkolenie zdalne (on-line) zakończone egzaminem. Natomiast utrzymany zostaje instruktaż stanowiskowy.

 

Jak było do tej pory?

Każda osoba pracująca na etacie była kierowana przez pracodawcę na badania okresowe i kontrolne. W przypadku niektórych pracowników konieczna była konsultacja neurologiczna i wykonanie psychotestów dotyczyło to np. kierowców zawodowych czy osób pracujących na wysokości. Również każda nowo zatrudniona osoba, przed podjęciem pracy, musiała poddać się obowiązkowym badaniom wstępnym. Brak zaświadczenia o zdolności do pracy skutkował niemożliwością rozpoczęcia lub powrotu do pracy.
 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.