Praca
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/11/teamwork-gd20b95251_1920.jpg Cudzoziemcy na pomorskim rynku pracy. Ilu ich jest i jak im pomóc w zatrudnieniu?

Cudzoziemcy na pomorskim rynku pracy. Ilu ich jest i jak im pomóc w zatrudnieniu?

Fot. pixabay.com
23.11.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
23.11.2022

W tej chwili w naszym regionie zatrudnionych jest około 64 tys. cudzoziemców, a zgodnie z prognozami będzie ich coraz więcej. Rynek pracy wymaga zmian i dostosowania do nowych wyzwań. Chodzi np. o integrację i aktywizację zawodową cudzoziemców oraz przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu. Temu ma służyć Pomorska Platforma Współpracy.

List intencyjny powołujący platformę został podpisany wiosną 2022 r. Platforma została powołana z inicjatywy samorządu województwa pomorskiego, a jej sygnatariuszami są m.in. urzędy pracy, organizacje pozarządowe czy pracodawcy.

Cudzoziemcy na pomorskim rynku pracy

Według szacunków w Polsce pracuje już ponad milion cudzoziemców. A ile jest ich na Pomorzu?

– Z danych ZUS wynika, że w naszym regionie zatrudnionych jest ponad 64 tys. zagranicznych pracowników. Warto tu dodać, że ok. 48 tys. to obywatele Ukrainy – mówił podczas pierwszego spotkania partnerów PPW Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Bezrobocie na Pomorzu wynosi 4,5 proc. Ale to nie oznacza, że nie ma wolnych etatów w wielu branżach. Dodatkowo liczba osób w wieku produkcyjnym spada.

– Antidotum na niekorzystne trendy demograficzne jest właśnie zwiększenie zatrudnienia obcokrajowców – dodał wicemarszałek.

A co zrobić, aby to właśnie Pomorze stało się ich drugim domem?

Wsparcie dla obcokrajowców

Regionalny rynek pracy to jeden ze strategicznych obszarów, w jakim działa samorząd województwa. Podejmowane są liczne działania mające na celu nie tylko aktywizację, ale i integrację cudzoziemców przybywających na Pomorze. Trzeba tu jednak pamiętać, że sytuacja związana z wojną na Ukrainie znacznie zmieniła obraz rynku pracy. Teraz dominują na nim obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed konfliktem. I to właśnie do gości ze wschodu skierowane są liczne programy wsparcia.

– W tym roku uruchomiliśmy np. specjalny punkt wsparcia, w którym obcokrajowcy mogą skorzystać z usług poradnictwa zawodowego – mówiła Izabela Jezierska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Z pomocy skorzystało już 1200 osób. – Dużą grupę stanowili obywatele Ukrainy. Większość z nich to osoby dobrze wykształcone o licznych umiejętnościach i kompetencjach, które próbują odnaleźć się na pomorskim rynku pracy – dodała.

Warto też wspomnieć, o pilotażowym cyklu warsztatów doradczych z elementami kursu językowego dla Ukraińców. Trzeba sobie również zdać sprawę, że liczba pracujących cudzoziemców będzie rosła.

Zmieńmy przepisy!

Niezależnie od pochodzenia czy wykształcenia, większej czy mniejszej znajomości języka polskiego, każdy może mieć trudności z ze znalezieniem pracy. Konieczne są np. zmiany w prawie. Podczas spotkania sygnatariuszy PPW omawiane były konkretne propozycje. Chodzi tu o m.in. uelastycznienie przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Obecnie proces ten trwa długo, wymaga dużej liczby dokumentów. Uczestnicy spotkania postulują także lepszy monitoring zatrudnienia, tak, aby wyeliminować nielegalne zatrudnianie obcokrajowców. Trzeba przeciwdziałać dyskryminacji i konfliktom na tle narodowościowym. Chodzi także o integracje cudzoziemców w miejscu pracy, współdziałania  w wielokulturowych zespołach. Takie zmiany pomogą nie tylko pracownikom, ale również pracodawcom.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.