Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
COSME – kpk adres

COSME – kpk adres

COSME - kpk adres

Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Związek Banków Polski

ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
 

e-mail: PROGRAMY@kpkUE.gov.pl

www.instrumentyfinansoweue.gov.pl

Tel.: +48 22 696 64 95

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.