Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

COSME – kpk adres

COSME – kpk adres

COSME - kpk adres

Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Związek Banków Polski

ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
 

e-mail: PROGRAMY@kpkUE.gov.pl

www.instrumentyfinansoweue.gov.pl

Tel.: +48 22 696 64 95