Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/a68b8dd4-f5d4-4126-9f2a-4ae62dd8f0cc.jpg Coraz mniej osób na Pomorzu umiera z powodu chorób układu krążenia. A ma być jeszcze lepiej [REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA]

Coraz mniej osób na Pomorzu umiera z powodu chorób układu krążenia. A ma być jeszcze lepiej [REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA]

Rehabilitacja kardiologiczna

Nowy program zdrowotny dla Pomorzan – Rehabilitacja Kardiologiczna – to koszt 36,5 mln zł. Jego celem jest przyspieszenie powrotu do zdrowia pacjentów i zmniejszenie liczby zgonów spowodowanych chorobami serca. To pierwszy tego typu program w Polsce.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs dla podmiotów medycznych na realizację Programu Rehabilitacja Kardiologiczna. Dzięki niemu sytuacja chorych ma się poprawić, a odsetek zgonów spaść.

W Polsce średnia zgonów powodowanych przez choroby układu krążenia wynosi 45,7 proc., a w województwie pomorskim 41,1 proc. Brakuje nam jeszcze dużo do średniej światowej, według której rocznie około 31 proc. zgonów to efekt chorób sercowych.

– Zdrowie mieszkańców Pomorza jest dla samorządu województwa szczególnym priorytetem. Rehabilitacja kardiologiczna w ambulatoryjnym trybie, gdzie nie trzeba przez całą dobę przebywać w szpitalu lub innym miejscu prowadzenia terapii, jest na Pomorzu utrudniona ze względu na ograniczony dostęp do ośrodków ją realizujących. Wpływa na to długość kolejek. – mówi Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Dlatego już w tym roku ruszy nowy Regionalny Program Zdrowotny Rehabilitacja Kardiologiczna, który zapewni wszechstronną opiekę pacjentom z chorobami układu krążenia i uporządkuje proces rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych. Chcemy przynajmniej dorównać średniej światowej i znacząco zmniejszyć śmiertelność z powodu chorób sercowych. Naszym celem jest też przyspieszenie powrotu do zdrowia osób aktywnych zawodowo, które, bez odpowiedniej rehabilitacji, są wykluczone z życia społecznego i zawodowego – wyjaśnia Orłowski.

 

Po co to wszystko?

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna może zmniejszyć umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych (o około 20-25 proc.) oraz liczbę nagłych zgonów w czasie pierwszego roku po przebytym zawale mięśnia sercowego (o około 35 proc.). Wczesna i skuteczna rehabilitacja kardiologiczna przyspiesza też powrót pacjentów do aktywności społecznej i zawodowej.

W Polsce tylko 22 proc. chorych po zawale serca objętych jest kompleksową rehabilitacją kardiologiczną. W związku z tym, że pobyt chorego w szpitalu trwa ok. 4-5 dni, pacjenci podczas hospitalizacji nie są objęci wystarczającą opieką psychologa, a ewentualna wiedza o koniecznej zmianie stylu życia jest zbyt lakoniczna. W nowym programie każdy chory zostanie objęty kompleksową opieką. Nad przebiegiem rehabilitacji będzie czuwał opiekun, którego zadaniem będzie dopasowanie najlepszych form leczenia i monitorowanie ich wyniku.

– Celem programu jest to, aby jak najwięcej chorych zostało objętych pełną opieką lekarzy, dietetyków, rehabilitantów i psychologów. Aby byli prowadzeni przez specjalistów przez cały okres rekonwalescencji – mówi Marzena Mrozek, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Chodzi też o zmiany w stylu życia i w podejściu do własnego zdrowia. Zwłaszcza, że coraz więcej młodych osób zaczyna mieć problemy kardiologiczne, a w kraju nie stworzono do tej pory zintegrowanego systemu powrotu do zdrowia pacjentów, mimo iż zaleca się ich udział w szeroko rozumianej rehabilitacji – podkreśla dyrektor.

 

 

Jak poprawić zdrowie Pomorzan?

Nowy regionalny Program Zdrowotny Rehabilitacja Kardiologiczna zakłada kompleksową opiekę nad chorym. To przede wszystkim sesje terapeutyczne (od 16 do 30 sesji, trwających max. 90 min.), które będą obejmowały m.in. zajęcia sportowe, spotkania z psychologiem, fizjoterapeutą, rehabilitantem, dietetykiem i oczywiście kardiologiem. Pacjenci będą mogli liczyć na pakiet badań (m.in. elektrokardiogram, próbę wysiłkową z oceną wydolności fizycznej, badania laboratoryjne: CRP, morfologię krwi, badanie ogólne moczu, lipidogram, stężenie glukozy, stężenie kwasu moczowego). W ramach sesji przewidziano także szkolenie z rodzinami osób objętych Programem podczas pierwszego spotkania z fizjoterapeutą, kiedy to przedstawi indywidualny plan rehabilitacji.

Odbędą się szkolenia dla edukatorów zdrowotnych, lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Nauczą się, jak motywować pacjenta do zmian, tworzyć plany działania i wdrażać je w życie. Ponadto przygotowane zostaną materiały edukacyjne dla pacjentów (np. książka kucharska, dzienniczek pacjenta, film prezentujący, jak należy wykonywać ćwiczenia w warunkach domowych). Zacznie też działać platforma internetowa poświęcona zagadnieniom z zakresu zdrowia i problemów kardiologicznych. Będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców województwa.

 

Schemat przebiegu programu Rehabilitacja Kardiologiczna

 

Kto skorzysta?

Program obejmie prawie 9 tys. osób aktywnych zawodowo, które są narażone na rezygnację z pracy z powodu chorób układu krążenia. Na wsparcie mogą też liczyć osoby wymagające właściwej rehabilitacji, by na rynek pracy powrócić. Mieszkańcy skierowani do Programu zostaną do niego ostatecznie zakwalifikowani przez lekarzy kardiologów.

 

Jak długo będzie trwał Program?

Program Rehabilitacja Kardiologiczna będzie realizowany przez 4 lata.

 

Ile to kosztuje i kto zapłaci?

Koszt wykonania pełnego świadczenia u jednego pacjenta szacowany jest na ok. 2 930 zł (koszt badań na początku i na końcu Programu, konsultacji lekarskiej na początku i na końcu Programu, 30 sesji terapeutycznych, materiałów edukacyjnych). Projekt zostanie sfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego wartość to około 36,5 mln zł, a dofinansowanie wynosić będzie ponad 31 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.