Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/08/hands-2847508_1920.jpg Chcesz pomóc potrzebującym, zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości

Chcesz pomóc potrzebującym, zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości

Fot. Pixabay.com
30.08.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
30.08.2021

Stowarzyszenie Wiosna poszukuje osób z województwa pomorskiego, które chcą być potrzebne i działać na rzecz słabszych. Pomagając jako wolontariuszka lub wolontariusz w Szlachetnej Paczce, masz wpływ na zmianę w życiu najbardziej potrzebujących rodzin. Natomiast w ramach Akademii Przyszłości wspierasz dzieci, którym brakuje wiary w siebie. To dobre wykorzystanie wolnego czasu i okazja do budowania wartościowych relacji i lepszego świata wokół siebie.

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości to dwa programy społeczne inicjowane przez Stowarzyszenie Wiosna. Stowarzyszenie ma niezwykłą filozofię pomagania, twórcze podejście do pracy z ludźmi oraz wyjątkowe systemy zarządzania i wolność dawania siebie innym. Dzięki temu pozwala pomagać osobom w trudnej sytuacji. Daje możliwość emocjonalnego zaangażowania się na rzecz drugiego człowieka, a jednocześnie pozwala poznać fantastycznych wolontariuszy i wspaniałe rodziny, które dostają nową szansę dzięki pomocy.

Zgłoszenia wolontariuszy na stronie Szlachetnej Paczki

Szlachetna paczka

To projekt, który w przemyślany sposób łączy wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. Wolontariusze, czyli super W szukają rodzin w potrzebie, następnie spotykają się z nimi, diagnozują ich sytuację, poznają konkretne potrzeby i podejmują decyzję o włączeniu do projektu. Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla wybranej rodziny. Dobroczyńcy, angażując się finansowo, dają swoją energię dobroci, dzięki której system Szlachetnej Paczki może skutecznie działać. Rodziny w potrzebie, oprócz konkretnej pomocy, otrzymują nadzieję na lepsze jutro i impuls do zmiany.
Wolontariuszki i wolontariusze dają szansę na zmianę w życiu potrzebujących rodzin, samotnych seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. Docierają z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, a gdzie wciąż jej brakuje. Przywracają godność i nadzieję, dają impuls do podniesienia się z trudności i bezsilności.

Bonusy dla wolontariuszy

Uruchamiają zmianę w życiu ludzi z okolicy, którzy są w potrzebie. Pomoc daje nadzieję i impuls do walki o pokonanie trudności. Zaangażowanie i energia mają przełożenie na realne efekty. Dobrze wykorzystują swój czas. Pomaganie daje radość, satysfakcję i poczucie spełnienia. Wolontariusze dostrzegają, jak dzięki ich zaangażowaniu dzieją się piękne i wzruszające rzeczy. Jak ludzie odzyskują nadzieję i wiarę w innych. To wzmacnia, daje pozytywnego powera. Ponadto, wolontariusze nawiązują wartościowe znajomości z osobami z okolicy, którym nie jest wszystko jedno. Stają się ważną częścią lokalnej społeczności oraz nawiązują relacje osobiste.

Akademia Przyszłości

To ogólnopolski program, który dzięki unikalnej metodologii Systemowi Motywatorów Zmiany przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesów w życiu. Inicjatywa powstała w 2003 r. z i jest siostrzanym projektem Szlachetnej Paczki. Gdy wolontariusze odwiedzali rodziny w trudnej sytuacji, dostrzegli, że dzieci potrzebują nie tylko materialnej pomocy, ale przede wszystkim wyprowadzenia ich z błędnego przeświadczenia, że do niczego się nie nadają.
Wolontariuszki i wolontariusze Akademii Przyszłości pomagają dzieciom, które w siebie nie wierzą i mają niską samoocenę. Stają się ich towarzyszem w wyprawie po poczucie własnej wartości, marzenia i lepszą przyszłość. Spotykając się regularnie z dzieckiem, pomagają mu pokonywać dotychczasowe trudności i uwalniać potencjał. Pokazują świat przez pryzmat szans i możliwości. To z nimi dziecko odzyskuje wiarę w siebie. Dzięki całorocznej pracy z wolontariuszem, Akademia zapewnia mądrą pomoc swoim podopiecznym. W Akademii dziecko jest najważniejsze.

– Wierzymy w jego potencjał. Wiemy, że zasługuje na czas i uwagę. Traktujemy je poważnie, jest naszym partnerem – tłumaczy Artur Siedziński, specjalista ds. promocji projektów Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości.

Zadania wolontariusza Akademii Przyszłości

Raz w tygodniu spotyka się z dzieckiem w oparciu o metodologię Akademii oraz potrzeby dziecka. Towarzyszy mu w zmianie, wspólnie odkrywa talenty i potencjał młodego ucznia. Kolegium tworzą wolontariusze działający w tej samej szkole oraz  lider. Co jakiś czas wspólnie organizują dla dzieci atrakcje. Na przykład: warsztaty, wyjścia w ciekawe miejsca czy spotkania z inspirującymi ludźmi. Zadaniem wolontariusza jest zadbać, aby dziecko, było częścią tych przedsięwzięć i dzięki nim poszerzało swoje horyzonty. Ponadto, poprzez stały kontakt buduje relację z darczyńcą fundującym Indeks Sukcesów dla Dziecka, z którym się spotyka. Wolontariusz daje mu znać o postępach i sukcesach dziecka. Może wymieniać się spostrzeżeniami i tym samym wspólnie dbać o zmianę historii dziecka.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.