Praca
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/05/IMG_4402d-scaled.jpg Chcemy lepiej pomagać zagranicznym pracownikom. Rusza Regionalna Platforma Współpracy

Chcemy lepiej pomagać zagranicznym pracownikom. Rusza Regionalna Platforma Współpracy

Sygnatariusze listu intencyjnego. Fot. Aleksander Olszak
25.05.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
25.05.2022

Z roku na rok rośnie liczba cudzoziemców, dla których Pomorze staje się drugim domem. Aby poznać ich potrzeby, ułatwić kontakty z pracodawcami i urzędami potrzebna jest szeroka i ścisła współpraca samorządów, jednostek administracji rządowej i przedsiębiorców. Temu właśnie będzie służyć Pomorska Platforma Współpracy Instytucji Uczestniczących w Pozyskiwaniu i Obsłudze Pracowników z Zagranicy na Regionalny Rynek Pracy.

List intencyjny powołujący Platformę został podpisany 25 maja 2022 r. przez marszałka województwa pomorskiego Leszka Bonnę, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Izabelę Jezierską oraz przez przedstawicieli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, powiatowych urzędów pracy, urzędów administracji rządowej i przedstawicieli kół biznesowych.

Platforma współpracy

W ostatnich latach dynamicznie rośnie nie tylko liczba pracujących Pomorzan, ale i liczba pracujących w naszym regionie obcokrajowców. Pomorze staje się drugim domem dla obywateli państw z całego świata, w tym w ostatnich miesiącach dla ogromnej liczby uchodźców wojennych z Ukrainy. Za kwestie związane z legalizacją pobytu, pozwoleniami na pracę, świadczeniami społecznymi czy szeroko pojętą integracją cudzoziemców odpowiada wiele jednostek.

– Jako samorząd województwa w ramach prowadzonej polityki rynku pracy od dawna akcentujemy potrzebę prowadzenia dialogu, wymiany doświadczeń i informacji oraz podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz integracji migrantów – mówił Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Dlatego też powstała idea stworzenia Pomorskiej Platformy Współpracy Instytucji Uczestniczących w Pozyskiwaniu i Obsłudze Pracowników z Zagranicy na Regionalny Rynek Pracy – powiedział.

Co ważne, jej utworzenie zostało zapisane w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

– Wiemy, że wiele rzeczy można robić lepiej i szybciej, ale ciągle zmieniają się przepisy, które dotyczą wielu instytucji. Chodzi o to, aby wspólnie wypracowywać konkretne rozwiązania, które będą korzystne dla imigrantów, którzy chcą pracować, mieszkać i żyć na Pomorzu – podkreślał wicemarszałek Bonna.

 

Jak to będzie działać?

Celem Platformy jest wypracowanie modelu współpracy podmiotów działających na pomorskim rynku pracy z instytucjami z obszaru zatrudnienia. Ważnym ogniwem współpracy będzie Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.

– PORP prowadzić będzie stały monitoring zjawisk na rynku pracy oraz będzie gromadzić dane statystyczne – czytamy w liście intencyjnym.

Sygnatariusze listu będą też dążyć do wypracowania modelu współpracy wszystkich partnerów. Wśród jednostek, które będą współpracować są, oprócz samorządu województwa, jednostki administracji rządowej, powiatowe urzędy pracy oraz m.in. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Agencja Rozwoju Pomorza, Business Centre Club czy Kaszubski Związek Pracodawców. Koordynatorem działania Platformy będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Podziękowanie dla pracowników PUP

Podpisanie listu intencyjnego było okazją do podziękowania pracownikom Powiatowych Urzędów Pracy za ich ciężką pracę. W imieniu Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego podziękowania przekazał wicemarszałek Leszek Bonna.

– Dziękuję wam, za to, że w ostatnim czasie dowiedliście Państwo, że potraficie działać w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Wasze zaangażowanie oraz partnerska współpraca na rzecz pomorskiego rynku pracy ma wielkie znaczenie – czytamy w liście marszałka Struka do pracowników PUP.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.