Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Biznes i NGO razem na rzecz dobra wspólnego! Pomoc żywnościowa dla potrzebujących w czasie epidemii

Biznes i NGO razem na rzecz dobra wspólnego! Pomoc żywnościowa dla potrzebujących w czasie epidemii

Partnerstwo biznesu z trzecim sektorem i ekonomią społeczną

W sumie firma z Lęborka przekazała do tej pory ponad 20 ton ziemniaków! Wsparcie Farm Frites Poland SA to również znaczący wkład w współpracę z organizacjami pozarządowymi, zrzeszeniami pracodawców i podmiotami ekonomii społecznej na rzecz wspólnoty regionalnej. Przy organizacji pomocy firma współpracowała z Lożą Gdańską Business Centre Club, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Fundacją Innowacji Społecznych, Bankiem Żywności w Tczewie, Stowarzyszeniem Bank Żywności w Chojnicach, Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, Gdańską Fundacją Dobroczynności i Spółdzielnią Socjalną Dalba w Pucku. Działanie koordynowały Katarzyna Majchrzak z Farm Frites Poland SA oraz Katarzyna Dobrzeniecka z Loży Gdańskiej Business Centre Club.

Otwartość, aktywność, solidarność – wartości w działaniu

Współpraca biznesu z NGO to przykład na to że wartości takie jak otwartość, aktywność, solidarność na Pomorzu to nie tylko hasła –  tak o przedsięwzięciu mówi Katarzyna Weremko, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Samorząd Województwa Pomorskiego kształtując przyjazne warunki dla wzrostu gospodarczego w regionie, na uwadze ma również zrównoważony rozwój. Takie inicjatywy są niezwykle potrzebne szczególnie teraz, w warunkach epidemii COVID-19. Inicjatorom należą się zatem szczególne słowa uznania! – podsumowuje Dyrektor ROPS.