Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/Agnieszka-Kapała-Sokalska-scaled.jpg Bezpłatne szczepionki przeciwko pneumokokom

Bezpłatne szczepionki przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 65 lat

Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. Fot. Aleksandra Chalińska
31.07.2020
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
31.07.2020

Ponad 2,3 tys. mieszkańców z 17 powiatów województwa pomorskiego będzie mogło skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Samorząd województwa pomorskiego docelowo przeznaczy na ten cel 388 tys. zł, szacowny koszt programu to 706 tys. zł.

Do programu przystąpiły powiaty: bytowski, chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, tczewski, wejherowski, sztumski oraz miasta: Gdynia, Słupsk i Sopot. Ze względu na pandemię koronawirusa porozumienia z 16 powiatami podpisano zdalnie. Ogłoszono też konkurs na realizatora zadania. Konkurs w powiecie słupskim zostanie ogłoszony w sierpniu.

Samorządy wspólnie wspierają seniorów

Osoby starsze, które dodatkowo mają przewlekłe choroby, są szczególnie narażone na zakażenia pneumokokami. Dlatego też pomorski samorząd przeznaczy 388 tys. zł na ten cel. Pieniądze będą wydane m.in. na szczepienia, edukację pacjentów oraz promocję programu. Szczepieniami ma być objętych 2 318 seniorów. – Tegoroczna edycja programu jest inna niż do tej pory. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa nie było uroczystego podpisania porozumień z powiatami i miastami na prawach powiatów – mówiła członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. – W programie weźmie jednak udział więcej partnerów, co nas niezmiernie cieszy, gdyż tym samym program obejmie większą niż dotąd część naszego województwa i więcej osób będzie mogło skorzystać z bezpłatnych szczepień. Jako Zarząd Województwa Pomorskiego właśnie uruchamiamy konkurs, w którym zostanie wyłoniony realizator programu – dodała Kapała-Sokalska.

Pomysł zrodził się ze współpracy

W związku z wysoką zapadalnością na chorobę pneumokokową wśród seniorów, samorząd województwa pomorskiego, we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku, podjął decyzję o utworzeniu Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – Szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka. Jest to pierwszy partnerski program polityki zdrowotnej realizowany na tak szeroką skalę wspólnie z powiatami z województwa pomorskiego. Uzyskał on pozytywną ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).
Szczepienia przeciwko pneumokokom w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO) w Polsce dostępne są bezpłatnie od 2017 r. dla dzieci. Szczepienia dla osób dorosłych, w szczególności seniorów, nie są finansowane z budżetu państwa. Mogą być jednak zapewnione bezpłatnie w ramach programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorząd województwa oraz samorządy powiatowe.

W 2018 r. wprowadzono pilotażowy program, w ramach którego udało się zaszczepić 2102 osoby z 2226 planowanych seniorów z 11 powiatów. Ta liczba wzrosła w 2019 r., kiedy to zaszczepiono 2153 osób z 2220 zaplanowanych.


Pneumokoki (dwoinka zapalenia płuc, łac. Streptococcus pneumoniae) to rodzaj bakterii, który może powodować wiele chorób. Część z nich wywołana jest głównie przez pneumokoki. Inne mogą być konsekwencją działania różnego typu bakterii, wirusów bądź grzybów. Zakażenia wywołane przez pneumokoki można podzielić na nieinwazyjne (śluzówkowe, niewymagające hospitalizacji) jak: zapalenie zatok, zapalenie migdałków, zapalenie ucha środkowego oraz inwazyjne (wymagające hospitalizacji) np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posocznica). Natomiast zapalenie płuc jest postacią infekcji o cechach pośrednich.


Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.