Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/10/pobrane.jpg Bezpieczny Szpital Przyszłości. Sześć placówek z Pomorza otrzymało nagrody i wyróżnienia

Bezpieczny Szpital Przyszłości. Sześć placówek z Pomorza otrzymało nagrody i wyróżnienia

Budynek Centrum Geriatrii przy PCR w Sopocie. fot. materiał prasowy
01.10.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
01.10.2022

Laureatami konkursu były: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Copernicus Podmiot Leczniczy oraz Szpitale Pomorskie, a także Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz -Kosko w Sopocie. Ponadto, wśród finalistów znalazły się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku oraz Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie. Za co doceniono wymienione podmioty?

Konkurs był organizowany już po raz piąty. Wręczenie nagród odbyło się w Warszawie 29 września 2022 r.

Nagradzają nowe inicjatywy

Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje to konkurs, który promuje: osoby, instytucje, szpitale, które zasłużyły się w krzewieniu nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy. Laureatów wybiera kapituła, do której należą osoby, którym bliska jest idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia.

Laureaci i finaliści z Pomorza

Jak przyznali organizatorzy, tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana. Pierwsze miejsce spośród wszystkich szpitali w Polsce w kategorii Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia uzyskało Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku za projekt Zintegrowany System Oceny Parametrów Życiowych Pacjentów wraz z Zespołem Wczesnego Reagowania na symptomy pogorszenia stanu Pacjenta. Jednym z finalistów w tej kategorii był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku za Prehabilitację bariatryczą. Ze wszystkich ocenianych kategorii wśród tzw. szpitali marszałkowskich najwyższe, drugie miejsce w Działaniach na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników zdobyła spółka Copernicus za Priorytet kręgosłup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Natomiast trzecie miejsce w kategorii Działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego zajęły Szpitale Pomorskie za Poprawę jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie. Jednym z finalistów w tej kategorii był Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie za Godni szacunku, kiedy się rodzimy i kiedy odchodzimy – Modernizacja budynku na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego. Z kolei trzecie miejsce w kategorii Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych zdobył Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku za Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych poprzez wdrożenie informatycznego systemu monitorowania zakażeń szpitalnych. Spółka Copernicus zajęła tę lokatę ex aequo ze Szpitalem św. Łukasza w Bolesławcu. Jednym z finalistów w kategorii Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia został Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku za Pomorskie Wspiera. Natomiast w kategorii Nowatorskie produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług czwarta lokata przypadła Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku za Automatyzację procesu diagnostyki laboratoryjnej w UCK. Szóste miejsce w tej kategorii uzyskało Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko spółka z o.o. w Sopocie  za Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej przy Pomorskim Centrum Reumatologicznym. Tę lokatę PCR zyskał wspólnie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kłodzku oraz Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku.

Jakie kategorie oceniano?

Nagrody Inspiracje zostały wręczone w siedmiu głównych kategoriach:

  • Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia
  • Innowacyjny szpital – zarządzanie
  • Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych
  • Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia
  • Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
  • Nowatorskie produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług
  • Działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

Kapituła przyznała też trzy nagrody specjalne.

W 2021 r. wśród laureatów i finalistów konkursu wyróżniono również te same placówki, ale w innych kategoriach.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.