Komunikacja
Bajpas kartuski

Będzie kolejowy objazd do Kartuz. Cztery oferty na budowę „bajpasu kartuskiego”

Bajpas kartuski-odcinek początkowy. Fot materiały prasowe PKM
21.08.2020
Natalia  Kłopotek-Główczewska
Natalia
Kłopotek-Główczewska
AUTOR
Natalia  Kłopotek-Główczewska
Natalia
Kłopotek-Główczewska
21.08.2020

Komisyjne otwarcie kopert w przetargu ogłoszonym przez PKM SA odbyło się 20 sierpnia 2020 r. Okazało się, że realizacją wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych tzw. „bajpasu kartuskiego” zainteresowane są cztery firmy. Tylko jedna przekroczyła zaplanowany przez spółkę budżet inwestycji.

Teraz nastąpi ocena formalna ofert, a po niej poznamy zwycięzcę przetargu. Na wykonanie prac opisanych w przetargu wykonawca będzie miał 24 miesiące.

 

„Bajpas kartuski” – co to takiego?

Chodzi o kolejowy objazd z Gdańska do Kartuz  przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę (dawne linie kolejowe 234 i 229). Objazd ma powstać na czas planowanej przez PKP PLK  elektryfikacji i budowy drugiego toru na linii 201 (Gdynia-Kościerzyna-Bydgoszcz). Budowa „bajpasu kartuskiego” ma uniknąć wstrzymania ruchu kolejowego do Kartuz i Kościerzyny na czas prowadzenia robót na trasie 201.

– Aby zminimalizować związane z tym utrudnienia dla pasażerów korzystających z kolejowych połączeń pomiędzy powiatami kartuskim i kościerskim, a Trójmiastem powstał pomysł reaktywacji dawnej linii kolejowej z Gdańska przez Starą Piłę do Kartuz i wykorzystania jej jako kolejowego objazdu na czas modernizacji linii 201 – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Dzięki powstaniu tzw. „bajpasu kartuskiego” i przy odpowiednim etapowaniu przez PKP PLK prac na linii 201 mieszkańcy środkowych Kaszub będą mieli cały czas zapewnione połączenia kolejowe z Gdańskiem. A na tym właśnie nam, jako organizatorowi przewozów kolejowych w regionie, najbardziej zależy – komentuje Struk.

Prace przy „bajpasie kartuskim” będą się składać z dwóch części: modernizacji ok. 15 km istniejącej linii Gdańsk Kokoszki – Stara Piła – Żukowo – Glincz (należącej do PKP PLK i przez nie realizowanej) oraz odbudowy niespełna 1,5 km toru na odcinku PKM Gdańsk Kiełpinek – Gdańsk Kokoszki. Druga część będzie realizowana przez spółkę PKM SA (należącą do samorządu województwa pomorskiego) przy współpracy z gdańskim magistratem.

 

Cztery firmy chcą zbudować bajpas

Na realizację swojego odcinka tzw. „bajpasu kartuskiego” PKM SA przeznaczyła 56,82 mln zł (brutto). Po otwarciu ofert w przetargu okazało się, że inwestycję dobrze oszacowano, gdyż aż 3 z 4 ofert mieściły się w tym kosztorysie. Najkorzystniejszą finansowo ofertę przedstawiła firma z Gdyni, Torhamer sp. z o.o. spółka komandytowa, opiewającą na 43,25 mln zł. O prawie 6 mln zł. droższą propozycję przysłało Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z Gdańska  (49,16 mln zł). W oszacowanym budżecie zmieściła się również firma z Warszawy Roverpol sp z o. o (51,84 mln zł.). Znacznie więcej, niż zaplanowała PKM, na budowę „bajpasu kartuskiego” chce wydać sopocki partner NDI sp. z o.o (65,8 mln zł).

Obecnie PKM SA przystąpi do szczegółowej analizy wszystkich ofert. O wyborze potencjalnego Wykonawcy decydować będą dwa kryteria: cena (95%) i doświadczenie wykonawcy (5%). Dopiero po formalnym sprawdzeniu całej dokumentacji złożonej przez potencjalnych wykonawców oraz ocenie ww. kryteriów, możliwe będzie wybranie i ogłoszenie zwycięzcy przetargu.

 

Dwa lata na wykonanie robót

Zakres prac obejmuje włączenie linii kolejowej nr 234 (tzw. „bajpas kartuski”) w linię 248 (PKM) na wysokości obwodnicy trójmiejskiej, przed przystankiem PKM Gdańsk Kiełpinek (jadąc w kierunku Gdańska Wrzeszcza) oraz rewitalizację samej linii 234 na odcinku prawie 1,5 km (do okolic połączenia ulic Osiedlowej i Dojazdowej).

W ramach inwestycji powstanie cała niezbędna infrastruktura w śladzie istniejącego, przedwojennego nasypu, który – podobnie jak to było wcześniej na linii PKM budowanej w latach 2013-2015 – zostanie częściowo rozebrany, a następnie odbudowany i wzmocniony. – Warto podkreślić, że już kilka lat temu podczas projektowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przewidzieliśmy możliwość reaktywacji linii 234 w przyszłości i naszą linię wybudowaliśmy w sposób minimalizujący obecnie prace niezbędne do połączenia obu linii kolejowych – mówi Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Dlatego m.in. od razu na wysokości Kiełpinka zastosowany został inny typ rozjazdów pozwalający na jazdę z prędkością 100 km/h w kierunku bajpasu, a semafory wjazdowe na przystanek Kiełpinek od strony lotniska zostały odsunięte. Również projekt elektryfikacji linii PKM w okolicy Kiełpinka został przygotowany w sposób ułatwiający realizację „bajpasu kartuskiego”, a oba zadania są ze sobą ściśle skoordynowane. To wszystko przekłada się nie tylko na konkretne oszczędności finansowe, ale również znacznie krótsze zamknięcia poszczególnych torów podczas realizacji inwestycji, co ma duże znaczenie z punktu widzenia pasażerów korzystających na co dzień z linii PKM – dodaje prezes PKM SA.

Projekt obejmuje także budowę lub przebudowę dwóch przepustów pod torami na potoku Bystrzec, przejścia pod torami łączącego osiedle Karczemki z terenami rekreacyjnymi przy zbiorniku Kiełpinek oraz wiaduktu drogowego łączącego ulice Osiedlową i Dojazdową. Na realizację wszystkich robót wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń przewidziano zaledwie 24 miesiące od momentu podpisania umowy pomiędzy wybranym wykonawcą i PKM SA.

 

"Bajpas kartuski" - mapa
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.