Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/08/170396524_271135164595074_8457538066938498128_n.jpg Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim . Fot. źródło: Facebook/ szpital

Będą inwestycje w szpitalach psychiatrycznych w Gdańsku i Starogardzie Gdańskim. Co się zmieni?

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Fot. źródło: Facebook/szpital
23.08.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
23.08.2021

Ministerstwo Zdrowia na działania inwestycyjne obu szpitalom przyznało łącznie prawie 5,3 mln zł. Prace będą realizowane na oddziałach dla nieletnich pacjentów. W ich ramach zostaną wykonane m.in.: przebudowy i rozbudowy istniejących pomieszczeń, wymiany instalacji, powstaną plac zabaw i siłownia.

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim z MZ otrzyma prawie 2,9 mln zł, a Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku 2,4 mln zł.

Co się zmieni na Srebrzysku?

Modernizacją zostanie objęty Oddział Dziecięco-Młodzieżowy. Planowane jest utworzenie m.in. izolatek (4 miejsca) dla nieletnich pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i wymagających hospitalizacji psychiatrycznej oraz całorocznego pawilonu terapeutycznego. Pawilon będzie się składać z dwóch pomieszczeń do terapii, toalet oraz szatni. Ponadto, mają powstać: pracownia komputerowa wraz z wyposażeniem, zewnętrzny plac zabaw oraz siłownia. Na terenie Izby Przyjęć ma być też dodatkowa izolatka. W związku ze zwiększoną liczbą hospitalizowanych pacjentów konieczne są rozbudowa i modernizacja łazienek, a także powiększenie magazynu odpadów medycznych.

– Od lat mówimy o niedofinansowaniu psychiatrii jako dziedziny medycyny, ale zbyt niskie finansowanie przez płatnika, czyli przez NFZ, praktycznie uniemożliwia też prowadzenie jakichkolwiek inwestycji z tych środków. Dlatego, jako Samorząd Województwa Pomorskiego, od lat przekazujemy miliony złotych na inwestycje w modernizację budynków oraz na zakup sprzętu medycznego i niemedycznego – wyjaśnia Agnieszka Kapała-Sokalska. – Jako członkini Zarządu Województwa cieszę się, że Ministerstwo Zdrowia dostrzegło szpitale psychiatryczne na Pomorzu w kontekście oddziałów dla małoletnich pacjentów. Niepokoi jednak niezwykle krótki termin realizacji inwestycji ze środków przeznaczonych dla szpitali. Decyzja o przyznanym finansowaniu została zakomunikowana w sierpniu, a termin na zakończenie inwestycji i dopełnienie wszelkich formalności to koniec 2021 roku. Liczymy na wydłużenie tego terminu tak, aby dać, dla dobra naszych pacjentów, realną możliwość skorzystania z przyznanych środków – podkreśla Kapała-Sokalska.

A co w Kocborowie?

W Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim będzie kontynuowana przebudowa pawilonu nr XXIII. Chodzi o: modernizację całego skrzydła budynku z wymianą stropu piętrowego i stropodachu na niepalne, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymianę tynków oraz instalacji elektrycznych, teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Nieletnich. Po zakończeniu inwestycji liczba łóżek na oddziale zwiększy się  do 32 (obecnie 26). Ponadto, ma powstać wielofunkcyjna sala pobytu dziennego, pomieszczenia do terapii indywidualnej i grupowej oraz sala terapii ruchowej. Planowany jest zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń. Na potrzeby małoletnich pacjentów ma powstać oświetlone boisko na zamkniętym terenie przylegającym do oddziału.

Inwestycje samorządu w zdrowie psychiczne Pomorzan

Szpitale psychiatryczne od 2010 r. otrzymały ponad 83 mln zł na działania inwestycyjne. Chodzi o modernizacje oddziałów i gabinetów terapeutycznych oraz poprawę warunków socjalno-bytowych pacjentów i personelu.

– Wychodząc naprzeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu na pomoc psychiatryczną dla dzieci i młodzieży, województwo pomorskie od wielu lat dotuje inwestycje, które mają na celu zwiększenie miejsc na oddziałach dziennych dla dzieci i młodzieży oraz rozszerzenie katalogu gwarantowanych usług terapeutycznych – mówi dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Tadeusz Jędrzejczyk. – Niestety bieżące finansowanie świadczeń w zakresie psychiatrii jest niewystarczające, co powoduje, że większość szpitali działających w tym zakresie ma poważne problemy finansowe i boryka się z niedoborami kadrowymi – dodaje Jędrzejczyk

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.