Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim z MZ otrzyma prawie 2,9 mln zł, a Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku 2,4 mln zł.

Co się zmieni na Srebrzysku?

Modernizacją zostanie objęty Oddział Dziecięco-Młodzieżowy. Planowane jest utworzenie m.in. izolatek (4 miejsca) dla nieletnich pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i wymagających hospitalizacji psychiatrycznej oraz całorocznego pawilonu terapeutycznego. Pawilon będzie się składać z dwóch pomieszczeń do terapii, toalet oraz szatni. Ponadto, mają powstać: pracownia komputerowa wraz z wyposażeniem, zewnętrzny plac zabaw oraz siłownia. Na terenie Izby Przyjęć ma być też dodatkowa izolatka. W związku ze zwiększoną liczbą hospitalizowanych pacjentów konieczne są rozbudowa i modernizacja łazienek, a także powiększenie magazynu odpadów medycznych.

– Od lat mówimy o niedofinansowaniu psychiatrii jako dziedziny medycyny, ale zbyt niskie finansowanie przez płatnika, czyli przez NFZ, praktycznie uniemożliwia też prowadzenie jakichkolwiek inwestycji z tych środków. Dlatego, jako Samorząd Województwa Pomorskiego, od lat przekazujemy miliony złotych na inwestycje w modernizację budynków oraz na zakup sprzętu medycznego i niemedycznego – wyjaśnia Agnieszka Kapała-Sokalska. – Jako członkini Zarządu Województwa cieszę się, że Ministerstwo Zdrowia dostrzegło szpitale psychiatryczne na Pomorzu w kontekście oddziałów dla małoletnich pacjentów. Niepokoi jednak niezwykle krótki termin realizacji inwestycji ze środków przeznaczonych dla szpitali. Decyzja o przyznanym finansowaniu została zakomunikowana w sierpniu, a termin na zakończenie inwestycji i dopełnienie wszelkich formalności to koniec 2021 roku. Liczymy na wydłużenie tego terminu tak, aby dać, dla dobra naszych pacjentów, realną możliwość skorzystania z przyznanych środków – podkreśla Kapała-Sokalska.

A co w Kocborowie?

W Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim będzie kontynuowana przebudowa pawilonu nr XXIII. Chodzi o: modernizację całego skrzydła budynku z wymianą stropu piętrowego i stropodachu na niepalne, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymianę tynków oraz instalacji elektrycznych, teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Nieletnich. Po zakończeniu inwestycji liczba łóżek na oddziale zwiększy się  do 32 (obecnie 26). Ponadto, ma powstać wielofunkcyjna sala pobytu dziennego, pomieszczenia do terapii indywidualnej i grupowej oraz sala terapii ruchowej. Planowany jest zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń. Na potrzeby małoletnich pacjentów ma powstać oświetlone boisko na zamkniętym terenie przylegającym do oddziału.

Inwestycje samorządu w zdrowie psychiczne Pomorzan

Szpitale psychiatryczne od 2010 r. otrzymały ponad 83 mln zł na działania inwestycyjne. Chodzi o modernizacje oddziałów i gabinetów terapeutycznych oraz poprawę warunków socjalno-bytowych pacjentów i personelu.

– Wychodząc naprzeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu na pomoc psychiatryczną dla dzieci i młodzieży, województwo pomorskie od wielu lat dotuje inwestycje, które mają na celu zwiększenie miejsc na oddziałach dziennych dla dzieci i młodzieży oraz rozszerzenie katalogu gwarantowanych usług terapeutycznych – mówi dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Tadeusz Jędrzejczyk. – Niestety bieżące finansowanie świadczeń w zakresie psychiatrii jest niewystarczające, co powoduje, że większość szpitali działających w tym zakresie ma poważne problemy finansowe i boryka się z niedoborami kadrowymi – dodaje Jędrzejczyk