Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bank Żywności w Trójmieście w czasie pandemii

Bank Żywności w Trójmieście w czasie pandemii

Zdjęcie przedstawia punkt Banku Żywności.

 

Bank Żywności w Trójmieście w czasie pandemii

Mieszkańcy Pomorza podobnie jaki inni ludzie na skutek rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 doświadczają trudów życia. Szczególnie w trudnej sytuacji są osoby zależne ze względu na wiek lub stan zdrowia, a także migranci którzy z różnych powodów zmuszeni zostali opuścić rodzinne strony.

Wobec potrzeby wsparcia migrantów i cudzoziemców zamieszkałych na terenie Trójmiasta,
a nie posiadających karty stałego pobytu, a także osób i rodzin, które utraciły źródło dochodu oraz innych osób wymagających doraźnego wsparcia z powodów losowych w czasie pandemii ważne są działania pomocowe. Jedną z form takiego wsparcia jest pomoc żywnościowa oferowana przez Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście. W ramach współpracy Banku Żywności w Trójmieście z ośrodkami pomocy społecznej oraz dofinasowaniu  Samorządu Województwa Pomorskiego możliwe jest przygotowanie pomocy żywnościowej  dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.             

Szczególnie teraz wobec nowych wyzwań społecznych na skutek pandemii ważne
jest wspieranie działań podmiotów pozarządowych, w tym  w ramach przekazania 1% podatku. To ważne, gdyż organizacje pozarządowe służąc dobru wspólnemu, służą tworzeniu warunków do lepszego życia.   

 

Zarząd Województwa Pomorskiego wspiera działalność Banku

Zarząd Województwa Pomorskiego uznał celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pozyskanie żywności, transport – wsparciem dla mieszkańców województwa pomorskiego” i zlecił jego wykonanie Związkowi Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku. Poniżej znajduje się pełna treść uchwały.

Załącznik do pobrania:

  • uchwała [wersja: .pdf; waga pliku: 352KB]

 

Więcej infromacji

Dokładne infromacje o Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście na stronie:

http://bztrojmiasto.pl/o-nas/