Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Badanie wpływu wirusa SARS-CoV-2 na działalność pomorskich firm

Badanie wpływu wirusa SARS-CoV-2 na działalność pomorskich firm

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do wypełnienia on-line krótkiej ankiety, która pozwoli ocenić rozmiar wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie pomorskich firm. 

W celu uruchomienia ankiety prosimy kliknąć na poniższy link:  

ANKIETA

 

Pierwsze gospodarcze skutki koronawirusa, w tym dotyczące rynku pracy, są już widoczne m.in. w postaci ograniczenia popytu na pracę. Nadal jednak trudno jest oszacować w jakiej skali i w jakim zakresie wprowadzone dotychczas restrykcje „antywirusowe” wpłyną ostatecznie na regionalną i lokalne gospodarki. Różne są przewidywania w tym zakresie, dlatego też Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna. W oparciu o pozyskane informacje  będziemy mogli lepiej  projektować działania wspierające pomorskich pracodawców oraz ich pracowników.

 

Badanie jest anonimowe. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku nie ma możliwości zidentyfikowania firmy biorącej udział w ankiecie.

Wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach badawczych.

 

Mając nadzieję na bogaty odzew, który pozwoli nam jak najbardziej precyzyjnie poznać rzeczywistą sytuację gospodarczą pomorskich firm, prosimy jednocześnie o szeroką dystrybucję wśród Państwa firm członkowskich.

Z uwagi na fakt, że ankietę dystrybuujemy różnymi kanałami istnieje możliwość, że otrzymają ją Państwo także z innego źródła. W takiej sytuacji  prosimy o jej jednokrotne wypełnienie.

Dziękujemy za poświęcony czas i jednocześnie zapraszamy na portal wiedzy o pomorskim rynku pracy  www.porp.pl