Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Apel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Apel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Apel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

   Apel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

 

WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO W GDAŃSKU, po zapoznaniu się ze sprawą  chuligańskiego ataku na pracodawcę i jego legalnie zatrudnionych ukraińskich pracowników, jaki miał miejsce w Chwaszczynie      w nocy z 3 na 4 czerwca 2017 roku,  jednoznacznie go  potępia – uznając ten czyn na tle narodowościowym jako haniebny i ze wszech miar naganny.           Nie tylko złamano zasady prawa polskiego oraz podstawowe standardy  współżycia społecznego obowiązujące w Rzeczypospolitej, ale nadwyrężono również wizerunek pomorskiej społeczności – jako otwartej i gościnnej.

Ten bezprecedensowy fakt budzi nasz szczególny niepokój, ze względu na wyjątkową agresję skierowaną przeciwko swojemu sąsiadowi oraz jego ukraińskim pracownikom i ich rodzinom. Z całą stanowczością oczekiwać więc będziemy skutecznych działań policji  oraz postawienia winnych ataku przed sądem. 

Apelujemy do władz państwowych i samorządowych wszystkich szczebli        oraz całej pomorskiej społeczności o to, aby w każdej sytuacji naruszania prawa na tle narodowościowym, przejawów ksenofobii i  rasizmu przeciwstawiać się takim działaniom, aktywnie na nie reagować  i publicznie piętnować .

 Budujmy polski i pomorski dobrobyt  w zgodzie i poszanowaniu wszystkich obywateli   bez względu na pochodzenie, rasę i religię. Bądźmy dumni z naszej wielowiekowej  i  wielokulturowej  tożsamości  oraz  tradycji wolnościowej.