Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/04/img_9956.jpg Aktywne Sołectwo Pomorskie. Prawie 600 tys. zł na zmiany w kilkudziesięciu pomorskich wsiach

Aktywne Sołectwo Pomorskie. Prawie 600 tys. zł na zmiany w kilkudziesięciu pomorskich wsiach

Plac zabaw w Egiertowie zmodernizowany w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022. Fot. ze zbiorów Urzędu Gminy w Somoninie
24.04.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
24.04.2023

Tereny rekreacyjne, place zabaw, zieleńce wiejskie, a nawet… ogród deszczowy. To tylko niektóre inwestycje, jakie zostaną zrealizowane dzięki dotacji w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie. Wsparcie otrzyma 30 miejscowości.

Decyzję o przekazaniu wsparcia podjęli radni województwa 24 kwietnia 2023 r. podczas LIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. W głosowaniu nad uchwałą przyznającą dotacje radni byli jednogłośni.

Wsparcie trafi dla sołectw z całego regionu

Ideą Aktywnego Sołectwa Pomorskiego jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

– Wspólne inicjatywy w dużej mierze służą poprawie atrakcyjności obszarów wiejskich – wyjaśnia Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Warto pamiętać, że takie przedsięwzięcia sprzyjają tworzeniu przestrzeni publicznych oraz integracji i umacnianiu kontaktów społecznych.

W tym roku odbyła się już szósta edycja konkursu, w którym o środki z budżetu województwa mogły aplikować sołectwa z całego naszego regionu.

– Złożonych zostało 70 wniosków, a 30 ostatecznie przyjętych przez specjalną komisję powołaną przez marszałka województwa pomorskiego – dodaje Józef Sarnowski.

Na realizację swoich inwestycji pomorskie sołectwa otrzymały łącznie prawie 600 tys. zł.

Co powstanie dzięki temu dofinansowaniu?

Przyznane wsparcie posłuży poprawie warunków życia mieszkańców wsi, m.in. poprzez budowę lub modernizację istniejącej infrastruktury rekreacyjnej. Przykładowo, w Mikołajkach Pomorskich utworzony zostanie plac edukacyjnych, a w Koleczkowie (gmina Szemud) odnowiony zostanie plac zabaw na terenie Kaszubskiego Klubu Sportowego. Z kolei w Leśniewie (gm. Puck) zagospodarowany zostanie zieleniec wiejski, w Rąbie (gm. Przodkowo) powstanie siłownia pod chmurką, a w Grapicach (gm. Potęgowo) – wiata sceniczna wraz z oświetleniem solarnym. Natomiast w Modrzejewie (gm. Tuchomie) wykonany zostanie ogród deszczowy przy świetlicy wiejskiej.

Szczegółowa lista miejscowości oraz realizowanych projektów znajduje się w załączniku do uchwały.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.