Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/7cfe9194-1ba6-4940-8db9-0e240b57d564-4-scaled.jpg Aktualizacja dokumentów dotyczących operacji typu „Scalanie gruntów”

Aktualizacja dokumentów dotyczących operacji typu „Scalanie gruntów”

W związku z wejściem w życie w dniu 10 kwietnia 2019 r.  Zarządzenia nr 52/2019  Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Zarządzenia nr 53/2019  Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,   udostępniamy Państwu poniższe dokumenty:

1)      Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wersja 3z;

2)      Instrukcję do wniosku o przyznanie pomocy wersja 3z;

3)      Umowę o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami wersja 4z;

4)      Instrukcję do wniosku o płatność  wersja 3z  aktualizacja kwiecień 2019 r.

 

Dokumenty znajdują się w zakładce PROW 2014-20 > Dokumenty do pobrania >scalanie gruntów

bezpośredni link do działu z dokumentami – otwórz