Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/44670e5f-dd60-4087-9b9f-95ec905896b6.jpg 95 mln zł na odnowę zniszczonych dzielnic na Pomorzu. Kto może ubiegać się o pożyczkę rewitalizacyjną

95 mln zł na odnowę zniszczonych dzielnic na Pomorzu. Kto może ubiegać się o pożyczkę rewitalizacyjną

Podpisanie umowy pomiędzy EBI a BGK

Od 1 marca 2018 roku można się ubiegać o pożyczki na odnowę zdegradowanych miejsc w województwie Pomorskim. W Starym Maneżu w Gdańsku odbyło się spotkanie dla zainteresowanych projektem. O pieniądze mogą starać się m.in. kluby sportowe, spółdzielnie mieszkaniowe i stowarzyszenia. Na pożyczki rewitalizacyjne Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeznaczy 95 mln zł.

 

W spotkaniu inauguracyjnym wzięli udział marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski, a także przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Już dziś można zgłaszać się do BGK po pożyczki

Przedstawiciele BGK i EBI 1 marca 2018 roku podpisali umowę, na mocy której Bank Gospodarstwa Krajowego stał się pośrednikiem w udzielaniu pożyczek rewitalizacyjnych. — Już od dziś podmioty realizujące przedsięwzięcia na zdegradowanych obszarach miast Pomorza mają prawo zgłaszać się do Banku Gospodarstwa Krajowego po pożyczkę rewitalizacyjną — mówił na spotkaniu marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. —Ta uroczystość to kolejny kamień milowy w kierunku regionalnego, nowoczesnego i stabilnego finansowo mechanizmu wsparcia działań prorozwojowych w województwie pomorskim. Już niebawem kolejne pożyczki zostaną przyznane na ciekawe nowatorskie projekty służące rewitalizacji pomorskich miast — dodał Struk.

Pożyczki rewitalizacyjne to nie jedyne wsparcie zwrotne, jakie czeka przedsiębiorców z Pomorza. Do zagospodarowania jest jeszcze ponad 250 mln złotych. Są to pieniądze przeznaczone na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych oraz pożyczki na rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). —Przed nami negocjacje z kandydatami na kolejnych pośredników finansowych. Nasz partner Europejski Bank Inwestycyjny prowadzi już intensywne prace w tym zakresie — powiedział marszałek Struk.

 

Pożyczki na korzystnych warunkach

W grudniu 2017 r. podpisana została pierwsza w Polsce umowa między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Na mocy umowy BGK otrzymał w zarządzanie ponad 76 mln zł, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a 19 mln zł udostępnił ze środków własnych. Łącznie na pożyczki rewitalizacyjne przeznaczono 95 mln zł.

Pożyczki będą niskooprocentowane (od 0,25 proc. w skali roku), udzielane nawet na 15 lat, przy czym można starać się też o karencję w spłacie kapitału o maksymalnie 24 miesiące. Ponadto bank nie będzie pobierał opłat oraz prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek. Dzięki temu kredyty będą tańsze i łatwiej będzie można je otrzymać

Celem nowej oferty jest rewitalizacja terenów zdegradowanych, odnowienie obszarów miejskich, aktywizacja zawodowa i integracja ich mieszkańców. Będzie można np. tworzyć miejsca spotkań, które zachęcą społeczność do współdziałania, a im większy efekt społeczny, tym niższe oprocentowanie pożyczki. Co ważne w projekcie nie mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające wyłącznie na budowie lub rozbudowie obiektów handlowych.

Z pożyczek mogą skorzystać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, a także przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy. O pieniądze mogą starać się także kluby sportowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej oraz instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe.

Więcej o alternatywnych dla dotacji źródłach finansowania w serwisie Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.