Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/39f7ff08-dd61-4acb-af7f-b42039bddf57-scaled.jpg 79. rocznica rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

79. rocznica rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 mszą św. w intencji zamordowanych Pocztowców i ich rodzin, w Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Brygidy w Gdańsku.

Druga część uroczystości miała miejsce przy pomniku – mogile Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku na Cmentarzu – Pomniku Bohaterów „Zaspa”. Tam wystąpienia okolicznościowe wygłosili: Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz i Członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. Pan Paweł Skoworodko. Modlitwę poprowadził ks. prefekt Grzegorz Doroszewski z Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, który dokonał również poświęcenia Centralnego Krzyża.

W trzeciej części Prezydent Miasta Gdańska wraz z Doradcą Wojewody Panem Ireneuszem Szwedą wręczył Medal „Pro Patria”, który na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych decyzją nr 1390/SU/2018 z dnia 19 września 2018 roku wyróżnił Pana Zbigniewa Pancera, za zasługi się w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.

Następnie Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości uhonorował Medalem 100-lecia Niepodległej członkinie i członków stowarzyszeń kombatanckich: za przyczynienie się do budowania, wzmacniania suwerenności, pomyślności Rzeczypospolitej oraz wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej.

Osoby uhonorowane Medalem 100-lecia Niepodległej

kpt. w st. spocz. Jerzy Grzywacz

Prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Zw. Żołnierzy AK

kpt. w st. spocz. Henryk Bajduszewski

Prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego  Zw. Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Jan Kosiński

Związek Byłych Więźniów Politycznych 1944-1956               

kmdr w st. spocz. Roman Rakowski

Światowy Zwiazek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Gdańsk – Wrzeszcz

Maria Wieloch

Prezes Zarządu Stowarzyszenia “Rodzina Ponarska”

Karol Wardański

Prezes Polskiego Zw. Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich  Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Zarząd Okręgowy w Gdańsku 

Kordian Borejko

Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków

Hanna Śliwa – Wielesiuk

Prezes Stowarzyszenia “Rodzina Katyńska”

Dorota Humięcka

Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Gdańsk

płk w st. spocz. Stanisław Skrzypski

Prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP

mjr w st. spocz. Stefan Raszeja

Światowy Zwiazek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Gdańsk – Wrzeszcz

por. Włodzimierz Mikuć

Światowy Zwiazek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Gdańsk – Wrzeszcz

por. w st. spocz. Jadwiga Wasiluk

Światowy Zwiazek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Gdańsk – Wrzeszcz

Wojciech Rakowski

Światowy Zwiazek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Gdańsk – Wrzeszcz

Celina Riedl

Związek Sybiraków Oddział Gdańsk

płk. Związku Tadeusz Pluta

Prezes Okręgu Związku Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Gdański w Gdańsku

 

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Pan Mieczysława Struka, wiązankę kwiatów złożyli Przedstawiciele Kolegium ds. dziedzictwa kulturowo-historycznego: Pan Henryk Bajduszewski, Karol Wardyński, Pani Hanna Śliwa-Wielesiuk i Pani Tamara von Wiecka-Olszewska, a także licznie delegacje kombatantów, przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego, Poczty Polskiej,  duchowieństwa, instytucji państwowych, służb mundurowych, młodzież oraz  mieszkańcy Gdańska.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej.