Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
12 mln na nowe szlaki turystyczne, ochronę parków i lasów na Pomorzu. Pieniądze dostanie 6 gmin [GALERIA]

12 mln na nowe szlaki turystyczne, ochronę parków i lasów na Pomorzu. Pieniądze dostanie 6 gmin [GALERIA]

Rowerzyści w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Pierwsze umowy w 2018 roku na dofinansowanie projektów z UE zostały podpisane z gminami: Pruszcz Gdański, Gdańsk, Dębnica Kaszubska, Borzytuchom i Nadleśnictwem Kaliska. Ponad 12 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zostanie przeznaczonych na ochronę różnorodności biologicznej. Powstaną specjalne trasy edukacyjne przez parki krajobrazowe i lasy, ochroną objęte zostaną rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

 

Podpisane umów o dofinansowanie odbyło się 5 stycznia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Całkowita wartość wszystkich projektów przekracza 21 mln złotych.

 

Dziesiątki kilometrów szlaków turystycznych przez Trójmiejski Park Krajobrazów

Największym i zjawiskowym projektem jest ten realizowany przez Gdańsk. Za ponad 12 mln zł odnowione zostaną 43 kilometry szlaków turystycznych na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Powstaną  4 kilometry nowych ścieżek. Już w 2021 roku mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z rowerowego szlaku rekreacyjnego wraz z łącznikami. Oczywiście, szlaki turystyczne zostaną tak wydzielone, by nie niszczyć bogactwa fauny i flory TPK. Ochronione zostaną siedliska płazów. Większość szlaków będzie przebiegać przez lasy TPK i jego obrzeża w okolicach Gdyni i Sopotu. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 5 mln złotych.

 

Ochrona Borów Tucholskich i trasy widokowe w Pruszczu Gdańskim

Nadleśnictwo Kaliska otrzyma dofinansowanie na projekt mający na celu zabezpieczenie przyrody Borów Tucholskich. Na terenie Arboretum Wirty, czyli ogrodu dentrologicznego nad jeziorem Borzechowskim w gminie Zblewo wydzielone zostaną szlaki turystyczne, tak by chronić tamtejszą roślinność. Dzięki wartemu blisko 2 mln zł projektowi ochrona siedlisk zostanie wzmocniona na terenie 280 ha Borów Tucholskich. Odwiedzający Nadleśnictwo Kaliska nowymi ścieżkami będą mogli spacerować od połowy 2023 roku.

Pruszcz Gdański stawia na budowę tras widokowych ze specjalnym oświetleniem w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w Wojanowie. By odpowiednio wykorzystać potencjał turystyczny i rekreacyjny parków w Wojanowie niezbędna jest także ochrona siedlisk i rzadkiej roślinności. Wartość projektu to ponad 1,7 mln zł, a z jego efektów będzie można korzystać już od lipca 2018 roku.

 

Borzytuchom, Brusy i Dębnica Kaszubska zadbają o roślinność

W Borzytuchomiu powstanie ścieżka pieszo-rowerowa służąca nie tylko rekreacji, ale także edukacji. Trasa będzie prowadzić wzdłuż jezior lobeliowych , które w systemie Natura 2000 są uznane za siedliska przyrodnicze wymagające ochrony (jezioro Moczydło i jezioro Krosnowskie) oraz jeziora Dużego. Dzięki specjalnie wyznaczonym drogom o długości 3 km ochroną objęta zostanie przyroda tych terenów. Wartość projektu to blisko 1,4 mln zł, a nowe ścieżki będą gotowe już jesienią 2018 roku.

W parkach na terach gmin Brusy i Konarzyny również ruch pieszy i rowerowy zostanie specjalnie ukierunkowany tak, by chronić bogactwa fauny i flory tych terenów.  Gminy planują odtworzyć siedliska zwierząt, które są pod ochroną poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do życia i zabezpieczenie przed nadmiernym ruchem turystycznym. Projekt o wartości ponad 700 tys. zł zakłada także montaż monitoringu  i małej architektury. Walory przyrodnicze bruskich parków będziemy mogli podziwiać od początku 2019 roku.

Duży projekt mający na celu ochronę różnorodności biologicznej będzie realizować gmina Dębnica Kaszubska w partnerstwie z Damnicą, Kobylnicą, Słupskiem i Ustką. Na terenie gmin powstaną sztuczne miejsca lęgowe dla zwierząt, zasadzone zostaną rośliny rodzime. Dzięki specjalnie wydzielonym trasom o długości ponad 4 km będzie można podziwiać bogactwo naturalne gmin z powiatu słupskiego. Wzdłuż ścieżek umieszczone  zostaną tablice edukacyjne. Wartość projektu to ponad 2,6 mln zł, a na jego zakończenie musimy poczekać do końca listopada 2022 roku.

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.