Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zdrowie
12.05.2020 –  260 tys. na pomoc osobom w trudnej sytuacji związanej z pandemią

12.05.2020 – 260 tys. na pomoc osobom w trudnej sytuacji związanej z pandemią

Różne formy pomocy będą realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz osób, które z powodu epidemii znalazły się w kryzysie – w szczególności chodzi o osoby starsze, samotne, bezdomne, z niepełnosprawnościami.

 

Dla tych osób będą przygotowywane i dostarczane środki ochrony osobistej, posiłki, niezbędne do funkcjonowania artykuły. Organizacje organizują również wolontariat i podejmują inne, wynikające z bieżących potrzeb działania.

Szybka i adekwatna do potrzeb pomoc może dotrzeć do najbardziej potrzebujących mieszkańców województwa pomorskiego dzięki reakcji Samorządu Województwa Pomorskiego na zmieniające się uwarunkowania prawne, o których mówi ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

– W tym trudnym czasie wielu społeczników z pomorskich organizacji pozarządowych pragnie działać. Pomagają starszym, chorym, osobom z niepełnosprawnościami. Są zawsze blisko tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Nie dziwimy się, że na apel Samorządu Województwa Pomorskiego był tak liczny odzew. To jeszcze nie koniec działań. Województwo Pomorskie deklaruje dalsze działania wspierające – mówi Andrzej Kowalczys, pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wykaz dofinansowanych ofert  

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.