Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/08/children-g792ebbd15_1920.jpg 1 września i zmiany! Co czeka uczniów i nauczycieli w nowym roku szkolnym 2022/2023?

1 września i zmiany! Co czeka uczniów i nauczycieli w nowym roku szkolnym 2022/2023?

Fot. Pixabay.com
01.09.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
01.09.2022

Nowy rok szkolny na Pomorzu rozpocznie ponad 330 tys. uczniów, w tym ponad 121 tys. w trójmiejskich placówkach. To będzie nie tylko pierwszy dzwonek, ale też wiele zmian dla uczniów i nauczycieli. Ci pierwsi np. będą uczyć się HiT-u, trudniej dostaną zwolnienie z WF-u, a przyszłoroczna matura będzie po nowemu. Pedagogów dotknęły zmiany w Karcie Nauczyciela dotknęły pedagogów.

Rok szkolny 2022/2023 upłynie pod hasłem zmian.

Edukacja w liczbach

Ponad 330 tys. uczniów od 1 września powróci do pomorskich szkół wszystkich szczebli. Najwięcej uczniów i przedszkolaków rozpocznie naukę w Gdańsku (ponad 90 tys.). W gdyńskich szkołach będzie kształcić się 26 tys. uczniów, a w sopockich 4,4, tys. Nad ich edukacją i rozwojem będzie czuwało 8,2 tys. pedagogów, ponad 2,8 tys. pracowników administracji i obsługi oraz 159 dyrektorów placówek.  Warto dodać, że w roku szkolnym 2022/2023 nastąpiła kumulacja dwóch roczników dzieci urodzonych w roku 2007 i 2008 (które decyzją rodziców rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej w wieku 6 lat). Jednym z negatywnych skutków zmian w systemie oświaty z 2017 r. był chaos wprowadzony w zakresie rekrutacji do szkół średnich, czego efektem jest gwałtowny wzrost liczby uczniów („podwójny” rocznik, wydłużenie etapu kształcenia o rok). Reforma „6-latków” będzie skutkowała też kumulacją w rekrutacji na kolejny rok szkolny. Natomiast w naborze na rok szkolny 2024/2025 przewidywany jest spadek liczby kandydatów.

Bezpieczeństwo, HiT i zwolnienie z WF

Wraz z nowym rokiem szkolnym zmienia się program edukacji dla bezpieczeństwa w taki sposób, aby reagować na zagrożenie spowodowane działaniami wojennymi. Przedmiot ma być obowiązkowy dla uczniów klas ósmych i pierwszych klas ponadpodstawowych. Z kolei wiedzę o społeczeństwie zastąpi Historia i Teraźniejszość. Jednak podręcznik, który został do HiT-u przygotowany, jest kontrowersyjny.

– To wszystko budzi niepokój. Jestem jednak pewien, że pomorskie środowisko nauczycieli będzie wierne misji, jaką niesie, w której na pierwszym miejscu jest dobro ucznia i jego rzetelna edukacja – napisał na Facebooku marszałek województwa pomorskiego, a jednocześnie przewodniczący Pomorskiej Rady Oświatowej Mieczysław Struk.

Dlatego też większość nauczycieli z województwa pomorskiego deklaruje, że nie będzie go używać na lekcjach. Prowadzone przez samorząd województwa pomorskiego regionalne placówki doskonalenia nauczycieli pilnie przygotowują i udostępnią materiały dydaktyczne do rzetelnego zrealizowana podstawy programowej tego przedmiotu.

Dalej w poście marszałka Struka czytamy, że: „jestem pewien, że pomorscy uczniowie poradzą sobie z czekającymi ich wyzwaniami, otoczeni wsparciem, troską i zrozumieniem nie tylko szkolnej kadry, ale swoich najbliższych – rodzin, opiekunów, przyjaciół, koleżanek i kolegów. Wspólnie możemy przeciwstawić się złym pomysłom i fałszywym ideom i zadbać o to, aby pomorska oświata była rzetelna, mądra, uczciwa, sprawiedliwa i dostrzegająca każdego ucznia i każdy problem”.

Wśród pozostałych zmian wprowadzono też nowe zasady zwolnień z zajęć wychowania fizycznego. Dłuższe tzn. semestralne lub całoroczne zwolnienia będą honorowane, gdy wystawi je specjalista np. ortopeda.

Matura nowa, czyli jaka?

Do egzaminu dojrzałości przystępować będą osoby, które ukończyły 8-klasową podstawówkę i 4-letnie liceum, a nie uczęszczały do gimnazjum. Nowa matura dotyczyć będzie też absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) oraz osób, które ukończyły szkołę średnią zagranicą (bez uprawnień na studia).W przyszłym roku egzaminy odbędą się na nowych zasadach. Obowiązkowe będą trzy egzaminy pisemne: z języka polskiego i obcego nowożytnego oraz matematyki, a także jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne z języka polskiego i obcego. Abiturienci szkół dla mniejszości narodowych będą musieli przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego – egzaminu pisemnego i ustnego.

Korzystne zmiany?

Nowi nauczyciele dostaną 20-procentowe podwyżki. Natomiast w tym roku nie mogą na nie liczyć ci z dłuższym stażem. Taka decyzja oraz zmiany, które wprowadzono w Kracie Nauczyciela spowodowały, że Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protesty. Chodzi m.in. o zmiany w stopniach awansu zawodowego. Zostaną zlikwidowane dwa stopnie – nauczyciel kontraktowy i stażysta. Osoby rozpoczynające pracę w zawodzie nie będą posiadały żadnego stopnia awansu. Będą mogły się o niego ubiegać po czterech latach pracy. Wraz z rozwojem i awansem nauczyciela ma rosnąć jego pensja. Nauczyciele będą musieli mieć też dodatkowe konsultacje z uczniami oraz rodzicami. Pedagodzy zatrudnieni na całym etacie muszą poświęcić tygodniowo minimum godzinę. Ci, którzy pracują w mniejszym wymiarze godzin, muszą pojawić się na konsultacjach raz na dwa tygodnie. Ponadto, w każdej szkole będzie musiał pracować psycholog specjalny, którego zadaniem będzie pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.