Aktualności

Kontenery popłyną Wisłą. Na razie na próbę

Załadunek kontenerów na barkę.
Załadunek kontenerów na barkę. Mat. prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Transport śródlądowymi drogami wodnymi jest bardziej ekonomiczny, ekologiczny i bezpieczniejszy niż kołowy, a także kolejowy. Udowodni to załoga barki, która 19 kwietnia 2017 r. wypłynie z gdańskiego portu morskiego i w 9 dni, pokonując przeszkody nawigacyjne, dotrze do Warszawy. Cztery dni zajmie powrót – tyle czasu realnie potrzeba na pokonanie tego odcinka z ładunkiem.

 

Łatwo nie będzie, bo Wisła jest zdegradowanym szlakiem wodnym, wymagającym pilnej rewitalizacji. Jednak województwo kujawsko-pomorskie i miasto Bydgoszcz – organizatorzy rejsu – chcą pokazać, że nawet przy niekorzystnych warunkach nawigacyjnych możliwy jest ograniczony transport kontenerów w górę rzeki do centrum kraju. Rzecz jest pilna i ważna, bo w portach Gdańska i Gdyni rosną przeładunki kontenerów przywożonych drogą morską i dalszy transport w głąb kraju drogami i koleją stanie się niewydolny. 

 

Promocja żeglugi i portów śródlądowych

Rejs promocyjny ma upowszechnić wiedzę społeczeństwa na temat gospodarczego wykorzystania rzek i śródlądowych portów. Jeden z nich – największy na szlaku z Gdańska do Warszawy – ma powstać w zakolu Wisły między Bydgoszczą a Solcem Kujawskim i pełnić rolę platformy multimodalnej, czyli połączonych węzłów przeładunkowych: wodnego, kolejowego i samochodowego.

Na barce (właściwie zestawie pchanym, jako że napęd będzie stanowił pchacz) odbywać się będą spotkania zespołów problemowych ds. inwestycji na międzynarodowych drogach wodnych E-40 (polskiego odcinka drogi wodnej Bałtyk – Morze Czarne) i E-70 (Morze Północne – Odra – Wisła). W Tczewie, Grudziądzu, Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku organizatorzy zwołają konferencje prasowe i zaproszą mieszkańców na imprezy integracyjne.

 

Kontener Pomorskie

Mat. prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

W Gdańsku w Nowym Porcie przy Nabrzeżu Ziółkowskiego odbędzie się konferencja prasowa inaugurująca pilotażowy rejs promocyjny. W Tczewie zostanie zademonstrowany przeładunek 20-stopowego kontenera z barki na nabrzeże. W bydgoskim Brdyujściu odbędzie się pokazowy przeładunek kontenerów, na Wyspie Młyńskiej wystawa zatytułowana „Gospodarcze wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych", zaś na przystani „Bydgoszcz" seminarium „Przyszłość żeglugi śródlądowej w Polsce, wyzwania i możliwości rozwoju".

 

Zespoły robocze, warsztaty i badania

Podczas rejsu obradować będą zespoły robocze zajmujące się problematyką wodną. Zaprezentowane zostaną samorządowe inicjatywy na rzecz gospodarki wodnej regionu dolnej Wisły. Na pomorskim odcinku Wisły przeprowadzone zostaną również warsztaty dotyczące znaczenia dróg wodnych w obsłudze portów morskich.

Wyprawa w górę rzeki będzie miała również aspekt badawczy – załoga reprezentowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych) i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej w Toruniu) zdobędzie dane, które posłużą do sporządzenia studium lokalizacyjnego platformy multimodalnej w rejonie Bydgoszczy i Solca Kujawskiego, jak również przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej „Studium wykonalności dla dolnej Wisły" i zaprojektowania oraz budowy nowoczesnej, płaskodennej jednostki pływającej po Wiśle, przystosowanej do przewożenia kontenerów.

 

Projekt EMMA

Wydarzenie odbędzie się w ramach międzynarodowego projektu EMMA, który ma zwiększyć możliwości przewozu towarów i rozwinąć logistykę w państwach nadbałtyckich. Szczególny nacisk kładzie się na transport śródlądowy i morski. Spośród 21 podmiotów uczestniczących w projekcie EMMA, cztery są z Polski, w tym województwo kujawsko-pomorskie i miasto Bydgoszcz. Rejs kontenerowy barką wpisuje się również w obchody Roku Rzeki Wisły, który został zainicjonowany upamiętnieniem 550. rocznicy pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Na te obchody wpisują się liczne wydarzenia organizowane we wszystkich województwach położonych nad Wisłą.

Pełna nazwa projektu EMMA to „Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych". Projekt współfinansowany jest w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

 

Rejs został objęty honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Global Compact, Ligii Morskiej i Rzecznej i Związku Miast Nadwiślańskich oraz medialnym TVP3, Radia PiK, Gazety Wyborczej, Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego i Nowości Toruńskich.

 

Plan rejsu kontenerowego 19-27.04.2017 r.

Data Miejsce wypłynięcia Miejsce przypłynięcia Godzina przypłynięcia
19.04.2017 r. Gdańsk Tczew 16:00
20.04.2017 r. Tczew Grudziądz 17:30
21.04.2017 r. Grudziądz Bydgoszcz - Brdyujście 16:00
22.04.2017 r. Bydgoszcz - Brdyujście Bydgoszcz - Wyspa Młyńska 11:00
22.04.2017 r. Bydgoszcz - Brdyujście Solec Kujawski 16:00
23.04.2017 r. Solec Kujawski Toruń 13:00
24.04.2017 r. Toruń Włocławek 16:00
25.04.2017 r. Włocławek Płock 16:00
26.04.2017 r. Płock Modlin 16:00
27.04.2017 r. Modlin Warszawa 16:00

 

Plakat - rejs kontenerowy

view szablon artykułu