Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zwolnienie z opłat za korzystanie z dróg wodnych i podatkowe ulgi dla przedsiębiorców

Zwolnienie z opłat za korzystanie z dróg wodnych i podatkowe ulgi dla przedsiębiorców

Zgodnie z aktualnymi przepisami podmioty wykonujące czynności związane z:

a) przewozem osób statkami pasażerskimi oraz wycieczkowymi,

b) przewozem towarów statkami towarowymi,

c) żeglugą pustych statków towarowych,

d) holowaniem lub spławianiem drewna,

e) korzystaniem ze śluz lub pochylni,

do dnia 30 września 2020 roku są zwolnione z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych.

Szczegóły reguluje art. 568a ustawy Prawo Wodne wprowadzony ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tekst ustawy z 14 maja jest dostępny pod linkiem:

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087501.pdf

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wprowadziło też dla przedsiębiorców możliwość przesunięcia terminu płatności za dzierżawę gruntów pokrytych wodami oraz rozłożenie tych płatności na raty lub też ich umorzenie.