Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zwiększ konkurencyjność na pomorskim rynku pracy. Aktywizuj zawodowo osoby młode.

Zwiększ konkurencyjność na pomorskim rynku pracy. Aktywizuj zawodowo osoby młode.

Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO WER, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.