Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

X edycja Konkursu: Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2015!

X edycja Konkursu: Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2015!

9 grudnia na Politechnice Gdańskiej obyła się międzynarodowa konferencja: „Vibrant Public Spaces – Przestrzenie Publiczne Tętniące Życiem”, w trakcie której poznaliśmy zwycięzców 10 edycji konkursu: Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego. Konferencja była również okazją do promocji albumu podsumowującego wszystkiego dotychczasowe edycje.

 

 

Oto laureaci konkursu:

Główna nagroda dla gminy Stężyca

za projekt: Budowa Nadraduńskiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Stężycy

  

Nagrodzony w konkursie “Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Pomorskiego” projekt stanicy turystycznej w miejscowości Stężyca jest przykładem przestrzeni publicznej charakteryzującej się wybitnymi walorami krajobrazowymi, promującej sporty wodne i funkcje turystyczne regionu. Proekologiczna propozycja zagospodarowania brzegów jeziora jest bardzo pomysłowa, a jednocześnie prosta i pełna szacunku dla przyrody. Podmokły i niedostępny brzeg jeziora został udostępniony społeczności dzięki zasługującej na najwyższe uznanie odważnej, choć jednocześnie skromnej w formie plastycznej konstrukcji pozwalającej odwiedzającym na obserwację środowiska. Realizacja efektownie wpisuje się w krajobraz i kreatywnie wykorzystuje potencjał środowiskowy otoczenia, wyznaczając właściwy, pozbawiony pretensjonalności kierunek myślenia o zagospodarowaniu brzegów licznych jezior w naszym regionie. Z uwagi na walory, bogatą ofertę możliwości spędzania wolnego czasu oraz położenie w atrakcyjnym turystycznie rejonie województwa, projekt ma szansę zaistnienia jako jedna z „ikon” promocyjnych, pozwalających na identyfikację województwa pomorskiego jako obszaru atrakcyjnej i nowoczesnej turystyki przyrodniczej.

I Wyróżnienie dla gminy Miasto Gdańsk

 za projekt Ulica Wajdeloty

 

Działania podjęte przy ulicy Wajdeloty pozwoliły na przeprowadzenie rewitalizacji istniejącej przestrzeni miejskiej, podniesienie jej walorów estetycznych oraz poziomu odczuwanego bezpieczeństwa, w skutek czego nastąpiła pozytywna zmiana w postrzeganiu tej ulicy przez mieszkańców ulicy, dzielnicy Dolny Wrzeszcz i miasta Gdańska. Dla nich wygląd ulicy Wajdeloty stanowić może rodzaj narracji krajobrazowej. Historia i wydarzenia przeszłości zostały tu wykorzystane do wprowadzenia nowych funkcji oraz ukształtowania miejsc tożsamości. Wyeksponowanie walorów architektonicznych spowodowało przewartościowanie symboli, detali kompozycji oraz odczuwalnej przyjemności wizualnej. Program przekształcenia ulicy Wajdeloty uruchomił proces przyciągania i skupiania w tym miejscu ludzi młodych, od których zależy przyszłość Gdańska. Projekt wskazuje jedną z możliwych dróg rewaloryzacji zaniedbanej przestrzeni miejskiej. Należałoby mieć nadzieję, że przekształcenia dzielnicy będą kontynuowane zarówno przez miasto jak i samych mieszkańców, a podobne miejsca pojawią się w innych miastach pomorskich.

I Wyróżnienie dla gminy Smętowo Graniczne

za projekt: Budowa wiejskiego centrum historyczno-edukacyjnego w miejscowości Frąca wraz z rewitalizacją zabytkowego parku, infrastruktura techniczną, małą architekturą, zielenią towarzyszącą, dojściami i dojazdami, parkingiem

 

Wiejskie Centrum Historyczno-Edukacyjne w miejscowości Frąca zachwyca prostotą realizacji zamierzenia programowego. To przykład minimalistycznej i dyskretnej ingerencji  w trakcie prowadzenia działań rewitalizacyjnych założenia parkowego. Dzięki szacunkowi dla atmosfery naturalnej otoczenia zachowano genius loci. Przyjęte rozwiązania funkcjonalne pozwoliły na wykorzystanie zaniedbanego założenia parkowego w celu stworzenia centrum kulturalnego wsi. Realizację cechuje samodyscyplina i wysoka kultura ingerencji w krajobraz. Skromny, ale funkcjonalny budynek Centrum Kultury i Oświaty dopełnia oczekiwań miejscowej społeczności w sferze integracji. Wartością przekształconej przestrzeni jest oddziaływanie edukacyjne i kulturowe w zdegradowanym, zapomnianym obszarze popegeerowskiej miejscowości. Podstawowy walor realizacji to wskazanie drogi dla rewaloryzacji licznych w regionie parków podworskich (wiejskich). Jest ona wzorem niskobudżetowego działania w ramach akcji społecznej, pozwalającej na aktywizację lokalnego środowiska i stworzenie przestrzeni publicznej cechującej się wysokimi walorami estetycznymi.

II Wyróżnienie dla gminy Miasto Wejherowo 

za projekt: Szlakiem Nut Kaszubskich po Wejherowie

  

Projekt otrzymał wyróżnienie za indywidualne podejście do interwencji w przestrzeń publiczną miasta oraz niekonwencjonalne nawiązanie do kultury i tradycji kaszubskiej. Jest to przykład przestrzeni tematycznej, eksploatującej symboliczno-kulturowe treści i lokalny patriotyzm. Kilkustopniowa, staranna aranżacja przestrzeni wokół punktowych interwencji stanowi dobry początek dla możliwości wykształcenia w mieście tematycznego ciągu pieszego, który dzięki zlokalizowanym na jego trasie „nutom kaszubskim” zorganizuje przestrzennie najważniejsze zabytki historyczne i etnograficzne miasta. Realizacja, z uwagi na kontekst kulturowy i zasięg terytorialny jest niewątpliwym uatrakcyjnieniem przestrzeni miejskiej i parkowej, stanowiąc jednocześnie inspirację dla spontanicznych i aranżowanych działań i aktywności o charakterze społecznościowym.

II Wyróżnienie dla gminy Stara Kiszewa

za projekt: Przystań Kajakowa nad rzeką Wierzyca w Starej Kiszewie wraz z Targowiskiem Gminnym

 

Zrealizowany projekt charakteryzuje się interesującym połączeniem funkcji zazwyczaj odrębnych przestrzennie – przystani kajakowej i targowiska. Inwestycja wykorzystała istniejący akwen położony w centrum wsi, zmieniając jego przeznaczenie i wplatając w atrakcyjny sposób w przestrzeń wiejską. Dzięki dogodnej lokalizacji przystań może przyciągać uczestników spływów kajakowych do odwiedzenia wsi. Miejsce ma potencjał aby stać się centrum różnorodnych działań wspólnotowych – jarmarków tematycznych, rajdów, konkursów, spotkań rodzinnych i towarzyskich. Targowisko jest zaprojektowane wzorowo, z zachowaniem zasad ładu przestrzennego i porządku funkcjonalnego. Opracowanie projektowe i realizacja przyciąga uwagę dzięki nadanym obiektom i miejscu walorom jednolitego wizerunku oraz cechom budującym tożsamość.

Komisja konkursu zwróciła również uwagę na następujące projekty:

Gm. Przywidz, Skate park, park edukacyjny z częścią publiczną w Przywidzu

Przykład wielofunkcyjnej, odpowiadającej na potrzeby mieszkańców przestrzeni publicznej o walorach edukacyjnych. Warto podkreślić szczególną staranność wkomponowania inwestycji w najbliższe otoczenie. Urządzenia sportowo-rekreacyjne tworzą rozsądny i zrozumiały w odbiorze układ otwartej przestrzeni, który razem z tablicami dydaktycznymi tworzy atrakcyjny trakt spacerowy.

Gm. Gniewino, Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w miejscowości Nadole wraz z nadaniem jej funkcji turystyczno-rekreacyjnych

Przestrzeń, mimo pewnych wątpliwych przyjętych rozwiązań estetycznych, może spodobać się młodemu pokoleniu. Z całą pewnością jest to cenna inicjatywa wsi i gminy, dzięki której udało się rekultywować zdegradowany teren po oczyszczalni ścieków, gdzie stworzono otwartą przestrzeń publiczną atrakcyjną dla mieszkańców i turystów.

Gm. Czarna Dąbrówka, Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku z elementami małej architektury, miejsc parkingowych wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi przy jeziorze w miejscowości Rokity

W realizacji założenia przestrzennego w centrum miejscowości Rokity przebija świadomość sukcesu i dumy mieszkańców z miejsca zamieszkania oraz dokonanej wspólnie zmiany. Świadczą o tym detale małej architektury, tablice informacyjne, obsadzenia roślinne, wiaty oraz rzeźby ludowych twórców. Realizacja przyczyniła się do integracji społecznej mieszkańców.

Gm. Gardeja, Modernizacja przestrzeni publicznej wraz z reorganizacją funkcji komunikacyjnej w centrum wsi Gardeja

Niewielkie przestrzennie założenie ogrodowo-komunikacyjne jest przykładem mistrzowskiego zestawienia form i faktur materiałów. Kuliste elementy kamienne fontanny kontrastują z głazem narzutowym z wbudowaną tablicą pamiątkową. Trakty piesze wokół fontanny tworzą zamkniętą kompozycję spiralną, zgrabnie wpisaną w narożnik zbiegu ulic.

 

Niektóre realizacje ze względów formalnych nie zostały zaklasyfikowane jako przestrzenie publiczne, ponieważ są obiektami architektonicznymi (Rumia, Malbork, Wejherowo, Swornegacie), lub też instalacjami o charakterze tymczasowym (Gdynia). Wymienione obiekty zasługują jednak na uznanie i pochwałę ze względu na wysokie walory funkcjonalne, kunszt estetyczny i swoje pro-społeczne odziaływanie kreujące interakcje międzyludzkie.