Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 – przedłużony termin składania wniosków [INFORMACJA]

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 – przedłużony termin składania wniosków [INFORMACJA]

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

 

Założenia Konkursu

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego do promocji swojej działalności. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:

– Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;

– Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;

– Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

 

Kategorie konkursowe

W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

a) Kategoria I. Debiut roku.

b) Kategoria II. Najlepszy pracodawca.

c) Kategoria III. Sukces rynkowy.

d) Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.

e) Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

 

Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano w programie IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się jesienią.

 

Szczegółowe informacje

Dokładne informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie:

http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/wydluzenie-terminu-znak-jakosci-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-2020/

 

Przypominamy, że wnioski należy składać pod adresem:

www.znakjakosci.mrpips.gov.pl – gdzie jest dostępny formularz zgłoszeniowy.