Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zmiany w dokumentacji aplikacyjnej – TARGOWISKA w ramach PROW na lata 2014-2020.

Zmiany w dokumentacji aplikacyjnej – TARGOWISKA w ramach PROW na lata 2014-2020.

W związku z aktualizacją instrukcji wypełniania wniosku o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wprowadzeniem dodatkowego załącznika Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (obowiązkowo wypełnia pełnomocnik będący osobą fizyczną), udostępniamy Państwu, na naszej stronie internetowej, powyższe dokumenty.

Dokumenty znajdują się w dziale PROW 2014-20 /Dokumenty do pobrania/ Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Bezpośredni link zobacz

Dokumenty obowiązują od 31 lipca 2019 r.