Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zespół roboczy ds. gospodarczych

Zespół roboczy ds. gospodarczych

Zespół roboczy ds. gospodarczych

ZESPÓŁ ROBOCZY DS. BEZPIECZEŃSTWA

1. Zespół roboczy ds. gospodarczych będzie się zajmował zagadnieniami między innymi z zakresu:

 • gospodarki morskiej,
 • przemysłu stoczniowego,
 • innowacji,
 • energetyki,
 • przemysłu chemicznego,
 • MŚP.
   

2. W skład zespołu wchodzą:

 1. Mirosław Czapiewski – Związek Pracodawców Business Centre Club – jako przewodniczący zespołu;
 2. Katarzyna Leszcz-Cimoszko – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – jako członek zespołu;
 3. Krzysztof Dośla – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – jako członek zespołu;
 4. Radosław Czerniak – Forum Związków Zawodowych – jako członek zespołu;
 5. Tadeusz Zdunek – Związek Rzemiosła Polskiego – jako członek zespołu;
 6. Jolanta Szydłowska – Konfederacja Lewiatan – jako członek zespołu;
 7. Zbigniew Jarecki – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – jako członek zespołu;
 8. Radosław Rzepecki – strona rządowa – jako członek zespołu;
 9. Ireneusz Szweda – strona rządowa – jako członek zespołu;
 10. Adam Mikołajczyk – strona samorządowa – jako członek zespołu;
 11. Krzysztof Czopek – strona samorządowa – jako członek zespołu.
   

3. Do zadań zespołu roboczego ds. gospodarczych należy m.in.:

 1. Analiza sytuacji gospodarczej województwa pomorskiego.
 2. Monitoring sektora energetycznego województwa w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.
 3. Analiza spraw z zakresu gospodarki morskiej, zwłaszcza przemysłu stoczniowego, mogących wpływać na naruszenie pokoju społecznego.
 4. Monitorowanie sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w regionie.
 5. Ocena regionalnego systemu innowacji i wskazanie narzędzi wspierających rozwój innowacji w województwie.
 6. Analiza działań na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu chemicznego w regionie pomorskim, podniesienia jego konkurencyjności i innowacyjności.
 7. Określenie strategicznych obszarów mających wpływ na ożywienie gospodarcze w województwie pomorskim.
 8. Identyfikowanie i wskazywanie sposobów, rozwiązywania podstawowych problemów w obszarze czynników hamujących rozwój gospodarczy regionu.
 9. Przygotowywanie projektów opinii i stanowisk Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w zakresie zagadnień gospodarczych.