Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zespół GIS

Zespół GIS

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

-administrowanie siecią informatyczną, telefoniczną, serwerem, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,

-wdrażanie optymalnego ekonomicznie oprogramowania GIS, zapewniającego bezpieczeństwo i efektywność pracy, w warunkach zgodności z przepisami w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej,

-szkolenia pracowników w zakresie wdrażanych w Biurze systemów GIS i baz danych,

-tworzenie, aktualizacja i utrzymywanie jednolitej bazy danych cyfrowych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Pomorskiego i współpraca w tym zakresie
z Geodetą Województwa,

-współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie geoinformacji,

-zapewnianie jednolitej i rozpoznawalnej formy sporządzanych przez Biuro opracowań,

-przygotowanie graficznej części opracowań sporządzanych przez Biuro i ich edycja,

-przygotowanie i edycja publikacji, w tym elektronicznych,

-prowadzenie Archiwum Zakładowego.

Zespół może wykonywać także inne zadania, ustalone wspólnie przez Dyrektora Biura
i Kierownika Zespołu.

Pracownicy zespołu