Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zasady udostępniania znaku promocyjnego: !Pomorskie

Zasady udostępniania znaku promocyjnego: !Pomorskie

 

1. ZNAK PODSTAWOWY

Grafika promocyjna składa się z dwóch elementów: sygnetu i logotypu z nazwą marki.
Sygnet w kształcie namalowanego pędzlem wykrzyknika jest umieszczony po lewej stronie logotypu. Jego górny element jest w energetycznym kolorze pomarańczowym, kropka jest czerwona.
Sygnet ma charakter indywidualny i został namalowany pędzlem specjalnie na potrzeby grafiki promocyjnej.
Logotyp Pomorskie jest napisany ręcznie w kolorze granatowym specjalnie na potrzeby znaku. Indywidualne liternictwo zapewnia grafice promocyjnej niepowtarzalny charakter.
Nie dozwolone jest samodzielne modyfikowanie kolorystyki czy kształtu grafiki promocyjnej.
Dopuszczalna jest wyłącznie proporcjonalna zmiana rozmiaru grafiki, maksymalna wielkość jest nieograniczona.
Grafika promocyjna stanowi zamkniętą całość i nie może być poddawana jakimkolwiek zniekształceniom.
Niedozwolone jest stosowanie logotypu bez sygnetu.
Normy stosowania grafiki promocyjnej określa Regulamin.

WERSJA PODSTAWOWA                                                                                                              SYGNET

 

Wersją podstawową jest wariant pełnokolorowy.
Wersję podstawową grafiki promocyjnej zaleca się do stosowania na wszelkich materiałach promocyjnoinformacyjnych a także akcydensowych.

2. OPIS KOLORYSTYKI GRAFIKI PROMOCYJNEJ

Podstawowymi kolorami grafiki promocyjnej są kolory: granatowy, pomarańczowy i czerwony.
Kolory podstawowe zostały szczegółowo określone w najpopular niejszych systemach kolorystycznych, umożliwiając tym samym jednolitą reprodukcję logotypu i pozostałych elementów systemu identyfikacji wizualnej w poligrafii, multimediach, internecie i na innych dostępnych nośnikach.
Poligrafia – The Pantone Matching System oraz CMYK
Internet i multimedia – RGB
Oznakowanie zewnętrzne – RAL
KAŻDA MODYFIKACJA GRAFICZNA (poza proporcjonalnym skalowaniem z zachowaniem obostrzeń dotyczących minimalnej wielkości, kolorystyki i pola ochronnego) WYMAGA AKCEPTACJI pracownika Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej (tel. 58 32 68 296, e-mail: promocja@pomorskie.eu).

 

 

 

3. WIELKOŚCI MINIMALNE ZNAKU

Minimalna wielkość wyznacza najmniejszą szerokość, w jakiej może zostać użyta grafika aby była zachowana jej pełna czytelność. Dla grafiki promocyjnej ta szerokość wynosi 15 mm.
Jeżeli w procesie produkcji przy podanej wielkości minimalnej nie jest możliwe uzyskanie prawidłowej czytelności elementów składowych grafiki promocyjnej, zaleca się powiększyć całość do rozmiaru umożliwiającego prawidłową czytelność.

 

 

4. GRAFIKA PROMOCYJNA Z HASŁEM

Minimalna wielkość grafiki promocyjnej wyznacza najmniejszą szerokość, w jakiej może zostać użyta grafika, aby była zachowana jego pełna czytelność, dla grafiki marek grupy Pomorskie ta szerokość wynosi 30 mm.
Jeżeli w procesie produkcji przy podanej wielkości minimalnej nie jest możliwe uzyskanie prawidłowej czytelności elementów składowych grafiki, zaleca się powiększyć całość grafiki (sygnet, logotyp oraz nazwę marki) do rozmiaru umożliwiającego prawidłową czytelność.

 

 

5. POLE OCHRONNE ZNAKU

Pole ochronne to przestrzeń wokół grafiki promocyjnej wolna od elementów tekstowych oraz graficznych, które mogą naruszać tożsamość lub czytelność grafiki. Pole ochronne wyznacza również minimalny odstęp grafiki od krawędzi nośnika.
Pole ochronne grafiki promocyjnej wyznacza wielkość równa 1/2 szerokości kropki sygnetu.

 

 

6. GRAFIKA PROMOCYJNA – TYPOGRAFIA – KRÓJ PODSTAWOWY

Podstawowym krojem tekstowym identyfikacji marki Pomorskie jest font Diavlo.
Krój ten jest darmowym fontem, który można pobrać z dowolnej strony zawierającej biblioteki fontów, jak np.: http://www.fontsquirrel.com/fonts/diavlo
Font ten, wraz z krojami pomocniczymi należącymi do rodziny czcionek, jest wykorzystywany przy tworzeniu elementów identyfikacji grupowej.

 

 

7. STOSOWANIE GRAFIKI PROMOCYJNEJ NA TŁACH

Należy dołożyć wszelkich starań przy projektowaniu aby grafikę promocyjną umieszczać na kolorze białym.
Grafiki promocyjnej w pełnej wersji kolorystycznej nie należy stosować na tłach kontrastowych. Konieczne jest zastosowanie odpowiedniej wersji kolorystycznej grafiki promocyjnej aby zachować jej pełną czytelność.
W przypadku zdjęć i niejednolitego tła (apla) dopuszcza się możliwość stosowania grafiki promocyjnej w kontrze tylko wtedy, gdy w tle występuje gładka ciemna płaszczyzna koloru umożliwiająca czytelną ekspozycję grafiki.

8. NIEDOZWOLONE UŻYCIE GRAFIKI PROMOCYJNEJ

Nie można modyfikować proporcji grafiki promocyjnej.
Nie można modyfikować proporcji sygnetu względem logotypu.
Nie można zmieniać kolorystyki grafiki promocyjnej.
Nie można używać grafiki promocyjnej w obrysie.
Nie można używać grafiki promocyjnej w kontrze na zbyt jasnych aplach utrudniających czytelność grafiki.
Nie można stosować wersji kolorowej grafiki promocyjnej bezpośrednio na obrazach, które swoją kolorystyką zaburzają czytelność grafiki.
Niedozwolone jest fazowanie, cieniowanie oraz perspektywa grafiki promocyjnej.