Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zarząd Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego


Fot. Aleksandra Chalińska

Ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 październiku 2018 roku. Nowy Zarząd Województwa Pomorskiego został ustanowiony przez pomorski sejmik 26 listopada 2018 roku. Tworzą go: marszałek Mieczysław Struk, wicemarszałkowie Wiesław Byczkowski i Leszek Bonna (Ryszard Świlski – do 13 października 2019 roku) oraz dwaj członkowie – Agnieszka Kapała-Sokalska i Józef Sarnowski.

 

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Ponownie wybrany na marszałka województwa pomorskiego, 26 listopada 2018 r. W poprzednich kadencjach Sejmiku Województwa Pomorskiego sprawował funkcję wicemarszałka (od października 2005 roku), a następnie marszałka (od 22 lutego 2010 roku).

Urodził się 1 stycznia 1961 roku w Jastarni. Jest absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim, a także trzyletnie studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Od 1990 roku przez 12 lat był burmistrzem Jastarni, a od 1998 roku jest radnym sejmiku województwa. W latach 1998-2002 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w latach 2002-2005 – przewodniczącym Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej.

 
Czytaj więcej

 

 

Wiesław Byczkowski
wicemarszałek województwa pomorskiego, radny

Ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Z samorządem związany od 1994 roku. Pełnił funkcję wiceprezydenta Gdyni (w latach 1994-1998) i wiceprzewodniczącego rady miasta. Był prezesem Związku Miast i Gmin Morskich  (w latach 1994-2000), delegatem i przewodniczącym komisji rewizyjnej w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego (w latach 1994-1998), a także uczestnikiem prac nad Strategią Rozwoju Województwa Gdańskiego oraz Gdyni (w latach 1994-1998). W kadencji 2006-2010 pełnił funkcję wicemarszałka województwa pomorskiego. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Czytaj więcej

Józef Sarnowski
członek Zarządu Województwa Pomorskiego, radny

Józef Sarnowski

Urodzony w 1950 r. w Raciniewie. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 2006-2014 radny powiatu nowodworskiego. Był też dyrektorem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku oraz  prezesem Polan Hodowla i Nasiennictwo Roślin Ogrodniczych w Gdańsku. W poprzedniej kadencji był wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego, członkiem Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej

 

   

Leszek Bonna
wicemarszałek województwa pomorskiego, radny

Leszek Bonna

 

Leszek Bonna, urodzony w 1961 r. w Chojnicach. Żonaty, ma troje dzieci i troje wnuków. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej oraz doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Uzyskał tytuł Master of Business Administration Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Był przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów, członkiem Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Rewizyjnej.

Czytaj więcej

Agnieszka Kapała-Sokalska
członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, radna

Zdjęcie:Agnieszka Kapała-Sokalska

 

Urodzona w 1983 r. Jest adwokatem, szkoleniowcem i społecznikiem zaangażowanym w wiele inicjatyw edukacyjnych i pomocowych realizowanych na terenie województwa pomorskiego (m.in. Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia osób Zadłużonych i Program Edukacyjny Pomorskiej Izby Adwokackiej). Jest autorką licznych publikacji popularyzujących wiedzę prawną, zamieszczanych na łamach prasy codziennej i fachowej. W 2016 i 2018 r. nominowana w konkursie Prawnik Pro Bono Roku oraz w 2018 i 2019 roku w konkursie Kobieta Adwokatury. Jest członkinią .Nowoczesnej.

Czytaj więcej